SIBS AB (publ) – Meddelande om utfall i skriftligt förfarande

Report this content

SIBS AB (publ) (“Bolaget” eller “SIBS”) initierade den 14 september 2021 ett skriftligt förfarande (”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående icke-säkerställda gröna obligationslån 2020/2024 med ISIN SE0014965729 som emitterades i oktober 2020 (”Obligationslånet”).

Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) har idag meddelat SIBS att ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och en tillräcklig majoritet av obligationsinnehavarna har röstat för Bolagets förslag enligt det Skriftliga Förfarandet. Obligationsinnehavarna har därmed godkänt villkorsändringarna vilka börjar gälla från den 1 oktober 2021 och det Skriftliga Förfarandet är därmed avslutat.   

Samtyckespremien på 0.10% av Obligationslånets utestående nominella belopp kommer att utbetalas den 29 oktober 2021. Avstämningsdag för berättigande till samtyckespremien var som tidigare kommunicerat den 17 september 2021. Samtyckespremien kommer att utbetalas genom Pareto Securities AB istället för genom Euroclear Sweden såsom tidigare kommunicerat.   

SIBS AB (publ)

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB har agerat legal rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet.

För frågor kring administrationen av det Skriftliga Förfarandet, dokumentationen eller röstningsförfarandet, vänligen kontakta Agenten på
voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Thomaeus, VD SIBS
Telefon: +46 70 755 78 98
et@sibsab.com

Om SIBS

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande av bostadsfastigheter. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare genom vårt helt cirkulära angreppsätt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-01 kl.19.00 CET

Taggar: