• news.cision.com/
  • SIBS/
  • SIBS och Slättö i första affären inom ramen för gemensamt bolag med ambition att bygga minst 4 000 gröna bostäder till ett färdigställt värde om ca 10 miljarder kronor

SIBS och Slättö i första affären inom ramen för gemensamt bolag med ambition att bygga minst 4 000 gröna bostäder till ett färdigställt värde om ca 10 miljarder kronor

Report this content

Idag offentliggörs den första affären i Slättö Sveaviken Bostad AB ("Slättö Sveaviken") – ett joint venture till lika delar ägt av SIBS dotterbolag Sveaviken Bostad och Slättös kommande fond Slättö Value Add II. Affären omfattar åtta projekt om 1 700 lägenheter i Storstockholm och Mälardalen med ett färdigställt värde om ca 5 miljarder kronor.

Den 23:e augusti i år meddelade parterna att man ingått avsiktsförklaring att bygga upp till 4 000 hyreslägenheter inom ramen för ett nytt JV. Idag bekräftar partnerna att ett gemensamt bolag har startats och att intentionen därmed fullföljs. Bolagets första affär omfattar ca 1 700 lägenheter, fördelade över åtta projekt med en geografisk tyngdpunkt i Storstockholm och Mälardalen. Tack vare SIBS effektiva produktionsprocess förväntas samtliga projekt vara klara inom tre år och bedöms ha ett värde om ca 5 miljarder kronor vid färdigställande. Samtliga bostäder inom samarbetet möter höga ambitioner inom energieffektivitet och kommer att kunna hållbarhetscertifieras.

  • Det känns otroligt roligt att vi kommit i mål med detta och vi ser fram emot att jobba tillsammans med Slättö och utveckla alla dessa fina projekt, säger Erik Thomaeus, grundare och VD för SIBS.
  • Slättö Sveaviken innebär en fortsättning och fördjupning av ett sedan tidigare mycket välfungerande samarbete mellan oss och SIBS. Nu höjer vi ambitionsnivån ytterligare i och med skapandet av en stor portfölj attraktiva och hållbara bostäder, säger Johan Karlsson, grundare och VD för Slättö.

Om SIBS

SIBS AB startades 2016 med ambitionen att revolutionera byggbranschen och är nu Nordens snabbast växande bostadsbyggare. Hela den integrerade värdekedjan finns inom koncernen – från projektering i eget byggsystem och industriell produktion i egen fabrik till långsiktigt fastighetsägande av bostadsfastigheter. SIBS har som uttalad ambition att bli Nordens mest hållbara bostadsbyggare genom vårt helt cirkulära angreppsätt.

Om Slättö

Slättö är en partnerägd förvaltare av alternativa investeringsfonder med fokus på investeringar inom nordiska fastigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Thomaeus, VD SIBS
Telefon: +46 70 755 78 98
et@sibs.se

Johan Karlsson, VD Slättö
Telefon: +46 703 63 55 09
johan@slatto.se

SIBS AB (publ), Grev Turegatan 19, 114 38 Stockholm, organisationsnummer 559050-3073, säte Stockholm, www.sibs.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-19 kl.10.00 CET

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar