• news.cision.com/
  • SIBS/
  • Sveaviken Bostad och Slättö Core+ förvärvar fastigheter i Vega och planerar för över 230 nya bostäder

Sveaviken Bostad och Slättö Core+ förvärvar fastigheter i Vega och planerar för över 230 nya bostäder

Report this content

Sveaviken Bostad AB och Slättö, genom fonden Slättö Core+, har genom ett samägt bolag förvärvat byggrätter inom fastigheterna Kolartorp 1:360 och Kolartorp 1:366, belägna i den centrala delen av Vegastaden i Haninge.

Fastigheterna har ett attraktivt läge med närhet till Vega pendeltågstation och närservice. Det centrala läget i Vegastaden samt närheten till grönska och rekreationsområden skapar goda förutsättningar för ett attraktivt boende.

  • Vi är mycket glada över förvärvet av dessa fastigheter där vi kommer uppföra över 230 hyresrätter. Detta blir Sveavikens andra byggnation i Haninge, och vi ser fram emot att, tillsammans med Slättö, redan 2022 kunna erbjuda Vegaborna nya yteffektiva och klimatsmarta bostäder, kommenterar Pär Thomaeus, VD på Sveaviken Bostad.
     
  • Vi är nöjda över att tillsammans med Sveaviken komplettera vår portfölj med än fler attraktiva hyresrätter i Stockholm. Slättö Core+ bostadsportfölj kommer 2022 omfatta ca 1 400 nyproducerade och hållbara lägenheter, kommenterar Erik Dansbo, Investeringschef på Slättö.

Parterna har kommit överens med säljaren om att inte offentliggöra köpeskillingen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Thomaeus, VD Sveaviken Bostad AB, 070-781 58 31, pt@sveavikenbostad.se
Erik Dansbo, Investeringschef Slättö, 070-775 60 69, erik.dansbo@slatto.se

 

Denna information är sådan som SIBS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-03-30 kl. 17:00 CET.

 

Om Sveaviken Bostad

Sveaviken Bostad AB är ett helägt dotterbolag till SIBS AB (publ) och verkar inom bostadsutveckling och egen fastighetsförvaltning. I våra bostäder betonas hållbarhet, funktion, kvalitet och design. Idag har Sveaviken 562 bostäder under förvaltning samt cirka 1 000 bostäder under uppförande i bland annat Örebro, Lund och Järfälla. Vidare har bolaget mer än 5 000 bostäder under planering och ambitionen är att producera cirka 1 000 bostäder per år för egen långsiktig förvaltning.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar