130 miljoner till Sydsudan för att stävja en av världens värsta kriser

Myndigheten Sida förmedlar nu mer svenskt stöd för att rädda liv i Sydsudan. Ytterligare 130 miljoner kronor avsätts till humanitära insatser som ska ge grundläggande hälso- och sjukvård för kvinnor och barn. En del bedömare menar att landet just nu kan stå inför världens största matkris.

Tiotusentals människor har dödats, 1,7 miljoner människor har tvingats fly från sina hem och omkring 4 miljoner hotas nu av matbrist på grund av den väpnade konflikt som bröt ut i landet i december förra året. Våld, svält och sjukdomar förväntas drabba miljontals människor.

– Det går idag inte att genomföra alla de långsiktiga utvecklingsinsatser som vi hade planerat i Sydsudan. Den humanitära situationen är akut och behoven enorma. Nu tänker vi om och går istället in med stora resurser i en givargemensam humanitär fond i landet, säger Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning.

Fonden, en så kallad Common Humanitarian Fund (CHF), är en finansieringsmekanism som gör det möjligt att vara flexibel och gå in med snabba insatser där det behövs.

– Det är oerhört viktigt att snabbt, strategiskt och effektivt kunna möta upp behoven i en konfliktsituation som hela tiden förändras, säger Torbjörn Pettersson.

Det svenska bidraget är inte öronmärkt, men väntas framför allt gå till de mest prioriterade insatserna just nu – det vill säga mat, hälsa och skydd. Insatsen väntas bidra till ökad tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård för kvinnor och barn, att öka överlevnaden och tackla undernäring och svält. Men insatserna har också inriktning på kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, bland annat handlar det om att förebygga könsrelaterat våld och ge stöd till kvinnor som överlever dessa våldshandlingar.

Det svenska bidraget till fonden innebär att det humanitära stödet till Sydsudan hittills under 2014 uppgår till över 300 miljoner kronor. Utöver detta har Sida även gett humanitärt regionalt stöd till Sydsudankrisen om cirka 40 miljoner kronor.

För mer information, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Taggar:

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar

Citat

Det går idag inte att genomföra alla de långsiktiga utvecklingsinsatser som vi hade planerat i Sydsudan. Den humanitära situationen är akut och behoven enorma. Nu tänker vi om och går istället in med stora resurser i en givargemensam humanitär fond i landet
Torbjörn Pettersson, chef för Sidas Afrikaavdelning