20 miljoner i akut stöd till Georgien

Flyktingsituationen i Georgien förvärras. Sida har idag svarat på FN:s vädjan om humanitärt stöd till det krigsdrabbade landet. Beslutet omfattar 20 miljoner kronor och avser stöd till de omkring 160 000 nya internflyktingarna i landet.

Pengarna ska bland annat användas till mat, tillfälliga bostäder, hälsa, vatten och sanitet.

– Sverige är det första land som svarar på FN:s förfrågan om stöd. För att undvika en ännu värre humanitär situation för människorna på flykt undan kriget är det viktigt att agera snabbt, säger Per Byman, chef för Sidas humanitära enhet.

Redan innan konflikten med Ryssland bröt ut hade Georgien stora svårigheter med internflyktingar från tidigare konflikter i regionen. Den ökade flyktingströmmen förvärrar situationen ytterligare. I dag uppskattas cirka 380 000 personer vara på flykt inom landet. Merparten av dessa människor finns i och runt huvudstaden Tbilisi. Hälften av internflyktingarna beräknas vara kvinnor och barn och majoriteten är bönder från landsbygden.

Sida gick under förra veckan in med motsvarande 7 miljoner kronor i akut stöd via Internationella Rödakorskommittén, Räddningsverket och Rädda Barnen. Sammanlagt omfattar de svenska humanitära insatserna i dagsläget 28 miljoner kronor.

För mer information kontakta Sidas presstjänst: 08-698 55 55 eller Per Byman, chef för Sidas humanitära enhet: 070-581 31 93

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.