Selma Lagerlöf inspirerar barnlitteratur i Tanzania

Författaren Edwin Semzaba är vinnare i Sida:s stora tävling i barnlitteratur. Uppdraget var att skriva en berättelse som skildrar Tanzania, dess människor, historia och kultur. Inspiratör var hundraårsjubilerande Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige av Selma Lagerlöf. Nu kommer Edwin Semzaba till Sverige och WALTIC-kongressen för att berätta om sin bok och om skapandets villkor i dagens Tanzania.

Målen med Sida:s satsningar inom kultur och medier är att bidra till förutsättningarna för människor att ta del av kulturell frihet och mångfald. Det är en av anledningarna till att Sida stöttat en litteraturtävling initierad av svenska ambassaden i Tanzania. Uppdraget att genomföra tävlingen gavs åt Sida-stödda organisationen The Children’s Book Project. Utmaningen var att skriva en historia för barn tio år och uppåt, som i lagerlöfsk anda, skildrar Tanzania, dess olika regioner, platser och historik. Förhoppningen är också att boken ska kunna användas i undervisningen och därmed bidra till ökad läskunnighet, vilket är en viktig hörnsten i byggandet av ett demokratiskt samhälle.

Den vinnande historien, Majaliwas tum-piano, skriven på swahili av författaren Edwin Semzaba, handlar om pojken Majaliwas äventyr i sökandet efter sitt bortrövade musikinstrument. I samband med Waltic kommer författaren till Sverige för att berätta om sin bok och om de kulturella strömningarna samt villkoren för kulturellt skapande i Tanzania. Boken har nyligen getts ut via ett tanzaniskt bokförlag.

– Spännande böcker stimulerar till läsning och främjar läskunnigheten. I Tanzania behöver barnen - och även vuxna - mer litteratur av den sorten, säger Hans Persson, undervisningshandläggare på Sida.

Sida stödjer WALTIC-kongressen med tre miljoner kronor. Pengarna används bland annat för att gästande författare ska kunna delta. Kongressens huvudteman är ökad läskunnighet, värnande av yttrande- och pressfrihet samt stärkta rättigheter för författare.

Edwin Semzaba framträder på WALTIC, Folkets hus, tisdagen den 1 juli kl 16.30 – 16.45 (rum 201).
För mer information om Children’s Adventure Book Writing Competition i Tanzania, kontakta Hans Persson på telefon 070/252 42 53. Se även www.sida.se för ytterligare information och fler programpunkter på WALTIC i samarbete med Sida.

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.