Sida bidrar med 17 miljoner för HBTQ-rättigheter i Öst

Sida går in med 17 miljoner kronor för att stötta HBTQ-rörelsen i Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ryssland, Ukraina och Vitryssland så att de ska kunna samordna sitt arbete regionalt. Genom programmet, som genomförs av RFSL, ska bland annat diskriminerande lagstiftning mot HBTQ-personers rättigheter kunna bemötas på ett mer systematiskt sätt av rörelsen.

I många länder i Östeuropa ställs konservativa rysk-ortodoxa normer mot EUs värdegrunder om modernisering och mänskliga rättigheter. Den ryska lagstiftningen mot ”homosexuell propaganda” har förändrat förutsättningarna för HBTQ-rörelsen att driva sina frågor såväl i Ryssland som i grannländerna.

Genom en gemensam regional plattform för HBTQ-rörelsen i Östeuropa skapas möjligheter till koordinering av påverkansarbete. Gemensamma kampanjer ska öka synligheten för HBTQ-frågor i länderna. Organisationerna får också stöd för att kunna arbeta mer effektivt och dela erfarenheter med varandra.

– Det regionala programmet är det första i sitt slag i Östeuropa. Att dela erfarenheter mellan länder i en region där HBTQ-personers situation är mycket utsatt kan inge både mod och styrka att fortsätta det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter i regionen, säger Elsa Håstad, chef för Sidas avdelning för Europa och Latinamerika.

HBTQ-rörelsen i Öst är relativt ung. Genom att öka sin kapacitet kan aktivisterna bli bättre rustade både för att bedriva aktivt projektarbete och i arbetet med sina medlemmar. Då kan HBTQ- organisationer bli synligare i respektive land och i det lokala civilsamhället, samt i större utsträckning också delta i befintliga forum.

– I denna region, liksom i de flesta delar av världen, är HBTQ-rörelsen ofta isolerad från andra organisationer i det civila samhället. Ett bredare stöd för rörelsen är avgörande för att skapa synlighet kring frågorna och för att hålla regeringar och politiker ansvariga. Att arbeta för gemensamma mål med en gemensam agenda kommer att öka synligheten för HBTQ-personer i samhället som helhet, och kan motverka en oroande utveckling, säger Elsa Håstad.

För mer information eller intervjuer, kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 55 55.

Sida och RFSL genomför också ett seminarium på Stockholm Pride med aktivister från Georgien, Moldavien, Ryssland och Ukraina fredag 1/8 kl 15: http://www.sida.se/Svenska/aktuellt-och-press/For-medier/Pressinbjudan/2014/rysk-anti-gaylag-ritar-om-kartan-for-hbtq-aktivism-i-ost /

Taggar:

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Dokument & länkar

Citat

Att dela erfarenheter mellan länder i en region där HBTQ-personers situation är mycket utsatt kan inge både mod och styrka att fortsätta det viktiga arbetet för mänskliga rättigheter i regionen
Elsa Håstad, chef för Sidas avdelning för Europa och Latinamerika