Sida och Volvo utbildar mekaniker i Etiopien

I ett gemensamt projekt med Volvo Construction Equipment startar Sida en avancerad yrkesutbildning för mekaniker i Addis Abeba. Fram till 2017 satsar Sida 16 miljoner kronor i projektet, som syftar till att öka antalet välutbildade tekniker i länderna söder om Sahara.

-          Ett stort hinder för ekonomisk utveckling i den här regionen är tillgången till kvalificerad arbetskraft, i synnerhet inom tekniska yrken. Vi tror att det här projektet kan fungera som förebild för andra yrkesskolor i landet, och underlätta framväxten av nya teknikföretag, säger Lena Ingelstam, avdelningschef på Sida.

Det är yrkesskolan Selam Technical Training Institute i Addis Abeba som i fem år framöver får extra resurser för att bygga upp en ny högskola där 25 -30 studenter årligen ska utbildas till mekaniker på anläggningsmaskiner. Utbildningen kommer att vara fyraårig, och även innefatta bland annat undervisning i engelska och informationsteknologi.

Genom att Volvo CE är partner i projektet kan studenterna under utbildningen få tillgång en modern maskinpark, annars en bristvara på liknande utbildningar i Etiopien. Yrkesskolans lärare kommer också fortbildas i Volvo CE:s regi, och studenter kan efter studierna få möjlighet att göra praktik på företaget. Volvo CE, som är Volvokoncernens bolag för tillverkning av anläggningsmaskiner, finansierar projektet med totalt 19,2 miljoner kronor.

-          Skolan förbättrar tillgången till välutbildad arbetskraft på vår afrikanska marknad, vilket både vi och andra företag kan dra nytta av. Men det som gör det så spännande för oss är att vi kan ge människor möjlighet till utbildning av hög kvalitet, och att vi verkligen är med och påverkar utvecklingen i Etiopien, säger Jonas Rönnebratt, Aftermarket Director för Afrika på Volvo CE.

Projektet genomförs i samarbete med Unido - FN:s organ för industriell utveckling. För Sidas del ingår projektet i en satsning att tillsammans med näringslivet stimulera utveckling i Sveriges biståndsländer. Tidigare har Sida beslutat att i samarbete med Scania på liknande sätt finansiera en yrkesskola i Irak.

För mer information kontakta Sidas presstjänst på press@sida.se eller 08-698 5555.

Taggar:

Om oss

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.