Sida-rapport presenteras 21/1: Näringslivet avgörande för klimatanpassning

Naturkatastroferna blir fler och de avsatta officiella medlen kommer inte att räcka för att möta den omfattande klimatanpassningen världen behöver. Näringslivet kommer att vara avgörande för hur världen lyckas. Privata initiativ är en förutsättning för att utsatta regioner ska kunna anpassa sig till klimatförändringen och ger, rätt utnyttjat, även nya affärsmöjligheter.

Detta visar en rapport som World Resources Institute gjort på uppdrag av Sida för att analysera vilken roll företag spelar, och kan spela, i klimatanpassningen i Sydostasien. Rapporten visar också att väldigt få företag har integrerat klimatrisker och möjligheter i sina affärsplaner.

Rapporten ”Making Climate Your Business – Private Sector Adaptions in Southeast Asia” presenteras för första gången i samband med en nydanande utvecklingskonferens om privatsektorn och klimat i Bangkok. Konferensen arrangeras av Sida och FN och är unik i det avseende att den samlar aktörer från internationella organ, enskilda organisationer, utvecklingssamarbetet och näringslivet för att gemensamt diskutera och hitta lösningar kring klimatanpassningen.

Även svenska journalister har möjlighet att få en presentation av rapporten.
Kirk Herbertson från World Resources Institute (www.wri.org) presenterar rapporten och dess viktigaste slutsatser på länk direkt från konferensen i Bangkok. Medverkar gör även Mia Horn af Rantzien, biträdande generaldirektör på Sida.

Plats: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm
Tid: Onsdag den 21 januari, klockan 11.00–11.45.
Anmälan: press@sida.se

För mer information kontakta Sidas presstjänst på 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se