Svensk öppen biståndsdata blir internationellt jämförbar

Sverige är det fjärde landet att ansluta sig till den så kallade IATI-standarden, vilket betyder att statistik och dokument från svenskt utvecklingssamarbete är fritt tillgängliga och kompatibla med data från andra länder och givare som anslutit sig. Idag kan information tankas ner för att skapa databaser och applikationer där man får en överblick över biståndet och kan jämföra de olika länderna med varandra.

De viktigaste förbättringarna med den öppna standarden för att publicera digital information om utvecklingssamarbete inom The International Aid Transparency Initiative (IATI) är att informationen är mer aktuell och framåtblickande, samt att den är jämförbar och öppen för alla typer utvecklingssamarbeten och givare. Den innehåller avslutade, pågående och planerade insatser från stora internationella organisationer som Världsbanken, till nationella biståndsorgan som Sida och små enskilda organisationers projekt.

Sammanlagt har elva organisationer börjat publicera biståndsdata via IATI-registret och ett tjugotal andra organisationer och länder är på gång. Detta öppnar upp för utveckling av system och lösningar som kan visa och visualisera IATI-formaterad data. Detta är intressant för aktörer inom biståndet, både i givarländer och samarbetsländer som behöver verktyg för att planera, granska och följa upp verksamheten. I slutändan gynnar det dem som betalar för biståndet, skattebetalarna, och de fattiga människor som nås av biståndet i våra samarbetsländer.

- Såväl givarländer som fristående organisationer och mottagare ser att transparens är en förutsättning för ett effektivt bistånd. Genom att vara öppen med information om sina program och projekt kan samarbetspartner och andra intressenter enklare följa var olika givares insatser går och vad de gör för nytta. Det gör att ansvarsutkrävande blir möjligt på en helt annan nivå än tidigare, säger Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida.

Att ett land eller en organisation följer IATI-standarden innebär inte att man lägger in sin statistik i en ny databas utan det är alltså ett gemensamt sätt beskriva insatserna som grundar sig på standarder och definitioner som redan finns. Det innebär till exempel att ett land som är mottagare av bistånd kan läsa data på ett och samma sätt från alla givare som landet samarbetar med.

 

För mer information eller intervjuer, kontakta Sidas presstjänst på press @ sida.se eller 08-698 55 55.

Fakta - så fungerar IATI-standarden:

  • Alla bidragande organisationer publicerar IATI-formaterade XML-filer och anger var den senaste versionen finns till IATI-sekretariatet, som granskar och godkänner filerna. När detta är gjort finns data tillgängligt via IATI-registret (http://iatiregistry.org/). Varje fil innehåller data från en publicist och gäller ett land eller en region.
  • Det svenska transparensarbetet innebär också att data finns tillgänglig med ett öppet API (Application Programming Interface). Så kan alla som är intresserade kan ta del av data och skapa nya tillämpningar och visualiseringar av de biståndsdata som presenteras. Byggt med standardtekniker som REST och JSON, är det möjligt för forskare, journalister, studenter och allmänhet att efter behov presentera, visualisera och tolka data. Informationen får användas fritt.

 

 

Taggar: