Kraftvärmeanläggning med Siemens gasturbin SGT-750 officiellt invigt

Siemens Industrial Turbomachinery har levererat den första SGT-750 till kraftvärmeanläggningen i Lubmin nära Greifswald i Tyskland. Anläggningen, som är placerad direkt vid mottagningsstationen för Nord Streams naturgasledning i Östersjön, är den första som tas i drift med denna gasturbin. Anläggningen drivs av Industrie-kraftwerk Greifswald GmbH, ett konsortium mellan WINGAS GmbH och E.ON Energy Projects GmbH.

Fredagen den 18 oktober, inför ett 70-tal speciellt inbjudna gäster, invigdes det som av flera av talarna karaktäriserades som ”världens mest moderna gasturbinanläggning” av styrelserepresentanter från E.ON, WINGAS samt delstatspolitiker.

        Nu när den första anläggningen med SGT-750 tas i drift passerar vi ytterligare en milstolpe i utvecklingsprojektet för vår allra nyaste gasturbin som därmed står redo att börja samla på sig drifttimmar, säger Hans Holmström, VD för Siemens Industrial Turbomachinery AB

Turbinen har en effekt på 37 megawatt (MW) och kan nå full effekt på bara tio minuter. Den elkraft som turbinen genererar levereras ut på elnätet medan avgasvärmen från gasturbinen värmer naturgasen. Värmningen av gasen är nödvändig för att kompensera för det temperaturfall som uppstår när gas-trycket reduceras i mottagningsstationen (Joule-Thomson-effekten). Gas-trycket måste reduceras och gastemperaturen därefter höjas tillräckligt mycket för att fortsatt transport i landbaserade naturgasledningar.

        Vår SGT-750 som nu används i Lubmin är speciell tack vare sin höga verkningsgrad. Samtidigt är den väldigt kostnadseffektiv och miljövänlig att köra. Dessutom har turbinen den lägsta servicetiden i sin klass, säger Hans Holmström.

Mats Rosander
Informationsdirektör
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Tel: 0122-81 784
Mobil: 070-578 79 01
mats.rosander@siemens.com

Siemens, det gröna infrastrukturföretaget, utvecklar innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena industri, energi, hälso- och sjukvård. Företaget har världens största miljöportfölj med produkter, lösningar och tjänster som bidrar till att skapa en hållbar framtid. Siemens har 360 000 anställda i 190 länder och omsätter 78,5 miljarder euro. Ungefär 40 procent av omsättningen kommer från miljöportföljen.

Siemens har funnits i Sverige sedan 1893 och är idag cirka 4 700 medarbetare. Förra affärsåret var omsättningen ungefär 18 miljarder kronor. Siemens finns på ett 40-tal orter i Sverige och har huvudkontor i Upplands Väsby. Läs mer på www.siemens.se

Media

Media

Dokument & länkar