Programverktyg för konfigurering av säkerhetsapplikationer inom processindustrin

Version 6.1 av Cause&Effect-verktyget Simatic Safety Matrix för säkerhetsapplikationer inom processindustrin har försetts med nya funktioner. Denna programvara från Siemens är certifierad upp till SIL-nivå 3 av den tyska tekniska tillsynsorganisationen TÜV, och har nu bland annat ett utökat användarbehörighetssystem. Programmet stöder också Automation Licence Manager och import/export- assistenten i processtyrsystemet Simatic PCS 7. Simatic Safety Matrix är särskilt lämpligt för processer med fördefinierade krav eller händelser som kräver särskilda säkerhetsfunktioner. Dessutom kan den användas för att beskriva och dokumentera dessa säkerhetsfunktioner.

Klicka på länken för att se pressreleasen i sin helhet: http://www.siemens.com/index.jsp?sdc_p=c174fi1131065l17mn1143134o1478556ps2uz3&sdc_bcpath=1143134.s_2%2C&sdc_sid=29580683695&
Där kan du också ladda ned en högupplöst bild som är anpassad för tryck.

Om du går in på www.siemens.se/industriteknik/press hittar du alla Siemens pressmeddelanden inom industri- och installationsområdet.