Rekordstort servicekontrakt signerat för sju gasturbiner i Australien

Siemens Industrial Turbomachinery AB med verksamhet i Finspång och Trollhättan har säkrat ett 10-årigt servicekontrakt för sju gasturbiner av typen SGT-800 placerade i kraftverket vid Sino Iron på Cape Preston, en udde i regionen Pilbara i västra Australien. 

Detta är det största servicekontraktet för ett enskilt projekt inom Siemens gasturbinverksamhet i Finspång. Kund är kinesiska CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd, som driver kraftstationen på uppdrag av Sino Ion Pty Ltd. I det tio-åriga kontraktet ingår förebyggande underhåll, fjärrövervakning, reservdelar och fältservice på de sju gasturbinerna.

- Denna order är mycket glädjande eftersom det visar att våra kunder vill fortsätta att samarbeta med oss, och att det finns ett fortsatt förtroende för Siemens att ta hand om gasturbinerna efter leverans och drifttagning. Den stora omfattningen på detta avtal ger dessutom en långsiktighet i vår beläggningsplanering vilket är mycket positivt för företaget, säger Hans Holmström, vd.

Gasturbinerna levererades mellan åren 2008 och 2009 och den första turbinen togs i drift 2011. Turbinerna utgör kärnan i Sino Irons kraftverk som levererar 450 megawatt (MW) elkraft åt det största projektet i Australien för brytning av magnetit, en form av järnmalm. Utöver gruvan, processanläggningen och kraftverket ingår bland annat en avsaltningsanläggning och en hamn i det totala gruvprojektet. I början av december i år togs kraftverket i drift av kunden, och den första lasten av magnetitkoncentrat lämnade hamnen för vidare färd mot Kina. Sino Iron kommer att utvinna ca 140 miljoner ton magnetit varje år, och processanläggningen kommer att producera ca 80 miljoner ton material.

I det långsiktiga serviceåtagandet för gasturbinerna ingår även teknisk support, projektledning i Australien, samt lokal arbetskraft och infrastruktur fram tills dess att samtliga sju gasturbiner har uppnått en drifttid på 60 000 timmar (ekvivalenta drifttimmar) och ett andra byte av heta delar, såsom brännare och brännkammare etc.

Kontraktet bekräftar att det finns en stark tilltro till vår serviceförmåga hos våra kunder. Australien är en nyckelmarknad för oss och vi är mycket glada över att ha blivit utvalda som en långsiktig servicepartner för den här anläggningen, säger Thorbjörn Fors, chef för Serviceverksamheten.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Rosander
Siemens Industrial Turbomachinery
Tel: 0122-81784
mats.rosander@siemens.com

Mats Rosander
Siemens Industrial Turbomachinery AB
Tel: 0122-81 784
Mobil: 070-578 79 01
mats.rosander@siemens.com

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 370 000 medarbetare i 190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Företaget omsätter 78,5 miljarder euro, ungefär 40 procent av omsättningen kommer från miljöportföljen.
I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 700 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 18 miljarder kronor.

Läs mer på www.siemens.se

Taggar:

Dokument & länkar