Siemens levererar elkraftsutrustning till Fortum till ett värde av 250 miljoner kronor

Fortum Värme, samägt med Stockholms stad, har valt att teckna avtal med Siemens gällande elkraftsutrustning till den nya biobränsledrivna kraftvärmeanläggningen som byggs vid det befintliga Värtaverket i Stockholm. Avtalet är värt ca 250 miljoner kronor och slutleverans kommer att ske i slutet av 2015.

Stockholm stad växer och nya bostadsområden, samt anslutning av befintliga byggnader till fjärrvärmenätet, har ökat behovet av en ny anläggning. När det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket tas i drift i januari 2016 kommer värme och el produceras samtidigt. Den förnybara elen ersätter el som annars produceras med fossila bränslen i Norden och Europa. Det betyder att biokraftvärmeverket ensamt minskar Europas koldioxidutsläpp med hela 650 000 ton per år. Koldioxidutsläppen i Stockholm minskar med 126 000 ton per år. Den förnybara energin ska utvinnas ur restprodukter från skogsindustrin såsom flis, bark och grenar. Biobränslet kommer att omvandlas till 750 GWh el och 1 700 GWh värme varje år. Det motsvarar uppvärmningen av cirka 190 000 lägenheter.

- Ett viktigt argument för oss när vi valde att samarbeta med Siemens var vikten av en stabil partner som har både kapaciteten och kompetensen för att kunna leverera i tid till ett så här pass stort projekt, säger Mats Strömberg, Fortum:s huvudprojektledare för hela anläggningsprojektet.

I Siemens leverans av elkraftsutrustning ingår krafttransformatorer och generatorställverk med generatorskenor, mellanspänningställverk, stationsdator, lågspänningsställverk, landningsanslutning av fartyg och reservkraftsanslutning. Även allmänkraft, tele, belysning och brandlarm kommer att levereras. Siemens har dessutom blivit utsedd till underleverantör av styrsystem till kraftvärmeverket för de övriga anläggningsdelarna.

- Vi är stolta att få deras förtroende att få vara en del av denna satsning på utbyggnad av fjärrvärme och elproduktion, säger Lennart Andersson, affärsområdeschef på Siemens.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Andersson
Siemens AB
Tel: 070-5174899
lennart.n.andersson@siemens.com

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 362 000 medarbetare i 190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Företaget omsätter 75.9 miljarder euro, ungefär 43 procent av omsättningen kommer från miljöportföljen.
I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 700 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 18 miljarder kronor.

Läs mer på www.siemens.se

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Fortum Värme, samägt med Stockholms stad, har valt att teckna avtal med Siemens gällande elkraftsutrustning till den nya biobränsledrivna kraftvärmeanläggningen som byggs vid det befintliga Värtaverket i Stockholm. Avtalet är värt ca 250 miljoner kronor och slutleverans kommer att ske i slutet av 2015.
Twittra det här

Citat

Ett viktigt argument för oss när vi valde att samarbeta med Siemens var vikten av en stabil partner som har både kapaciteten och kompetensen för att kunna leverera i tid till ett så här pass stort projekt.
Mats Strömberg, Fortum:s huvudprojektledare för hela anläggningsprojektet