Siemens och Scania i samarbete om eldrivna lastbilar

Report this content

Siemens och Scania har inlett ett samarbete som innebär en integrering av Siemens teknik för strömförsörjning av fordon med Scanias kunnande om elektrifiering av drivlinor i lastbilar och bussar. Samarbetet innebär att Sverige kan bli först i världen med eldrivna lastfordon och elvägar för kommersiellt bruk.

Siemens har arbetat med teknik för så kallade elvägar, (eHighway), under en längre tid, där fordon med en elektrifierad drivlina får kraft från luftledningar via en så kallad pantograf, strömavtagare, på taket. I arbetet med att vidareutveckla konceptet ingår man nu ett partnerskap med Scania som sedan lång tid utforskat möjligheten med elektrifiering av drivlinan i bussar och lastbilar. Redan under förra året i Almedalen på Gotland visade de båda bolagen upp hur en ellastbil kan komma att se ut då Sverige ses som en högaktuell testmarknad för elvägar. Nu fördjupas samarbetet med avsikt att vidareutveckla tekniken och ta fram ellastbilar för kommersiellt bruk.

– Sveriges mål om fossilfria tunga transporter samt tillgången till fossilfri el gör att det politiska klimatet för den här typen av teknik känns positivt i Sverige. Trafikverket har också genom sin rapport förra våren visat att de ser över möjligheterna till olika testområden. Det gör Sverige till en mycket intressant marknad för oss. Tillsammans med Scania tar vi nu ett stort kliv framåt för att kunna leverera en färdig produkt, säger Göran Persson chef för Infrastructure and Cities på Siemens.

Det så kallade eHighwaykonceptet, som utvecklats av Siemens, är en innovativ lösning som kombinerar beprövad järnvägsteknologi med flexibiliteten i vägtransporter. Systemet är öppet och möjliggör kontinuerlig strömförsörjning till hybridfordon och säkerställer därmed att eHighwayfordon kan användas lika flexibelt som konventionella fordon. På vanliga vägar som inte är utrustade med kontaktledning drivs de istället av hybriddrivlinan.

Scania bedriver en omfattande utveckling av elhybridtekniken där förbränningsmotorn kompletteras med en elmaskin som drivs genom att ta tillvara på den energi som uppstår i samband med inbromsning. Genom hybridteknik går det att få ner bränsleförbrukningen och därmed minskar också koldioxidutsläppen. Elhybriden är ett första steg mot eldrivna fordon som kommer att vara en allt viktigare del i utvecklingen av hållbara godstransporter och kollektivtrafik.

Elvägen, eHighway, är ett komplement till järnväg och ett viktigt bidrag för att nå målet om en fossiloberoende transportsektor 2030.

www.siemens.com/mobility/eHighway

För ytterligare information kontakta:

Presschef Caroline Rylander

Siemens AB
Tel: 08-728 14 56 mobil:
+46 (70) 728 14 56

e-post: caroline.rylander@siemens.com

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 370 000 medarbetare i 190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och bolaget har cirka 4 600 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 17 miljarder kronor.

Taggar:

Media

Media