Träffa Siemens i Almedalen

Efter förra årets succé, med tre fullsatta seminarier under Almedalsveckan, bjuder Siemens i år in till fyra frukost- och lunchdiskussioner: elvägar, smarta elnät, minskad klimatpåverkan från städer och energieffektivisering i fastigheter. Några av Sveriges ledande företrädare och experter diskuterar dessa högaktuella områden.

Siemens håller även i år till på Teaterskeppet, Kajplats 10, i Visby hamn och bjuder in till paneldiskussioner där fokus är på Sveriges infrastruktur och energi.

Elvägar - Framtiden för svensk ekonomi och miljö
Måndag 1 juli, kl 08.30 - 09.30

Transporter på det svenska vägnätet är idag beroende av fossila drivmedel, samtidigt ska fordonsflottan vara fossiloberoende 2030. När det gäller godstransporter på väg är utmaningen mycket stor men en lösning kan vara att elektrifiera vägar. En sådan satsning bidrar till att uppfylla transportpolitiska mål och får samtidigt positiva effekter för svensk exportindustri. Det planeras för demonstrationsprojekt i Sverige.

Medverkande:

Per Bondemark, Vice VD, SSAB EMEA
Cary Larsson, Chef infrastruktur Norden, PostNord
Torbjörn Sunesson, Chef för verksamhetsområde Samhälle, Trafikverket
Niklas Gustavsson, Executive Vice President Public & Environmental Affairs, AB Volvo
Sara Bengtsson, Chef Public Affairs, Scania
Göran Persson, Chef Infrastructure & Cities Sector, Siemens AB

Ska marknaden styra utvecklingen, eller ska vi ha en politisk styrning mot smarta elnät?
Måndag 1 juli, kl 10.30 - 11.30

Smarta elnät är framtidens elnät. De bidrar till att nå energi- och klimatmålen och ger förutsättningar för ökat konsumentinflytande på elmarknaden. Men vem ska betala? Var ligger drivkraften och vad finns det för hinder och utmaningar? Hur ska vi styra mot smarta elnät och vad krävs?

Medverkande:

Mikael Odenberg, Generaldirektör, Svenska Kraftnät
Maria Khorsand, Vd, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Birgitta Resvik, Chef för samhällskontakter, Fortum
Johan Mörnstam, Chef för Business Innovation, E.ON Sverige
Jan Hintze, Divisionschef, Siemens AB

Hur åstadkommer vi en fossilfri fordonsflotta och minskad klimatpåverkan från våra städer?
Tisdag 2 juli, kl 08.30 - 09.30

Kommuner står inför utmaningen att öka tillgängligheten i städerna, samtidigt måste de negativa
miljöeffekterna från trafiken minska. Det råder i princip enighet i Sverige kring att dessa krav medför att vi både måste satsa på en ökad andel biobränslen, en ökad andel elektrifierade transporter och en ökad andel kollektivresande. Är stat, stad och företag eniga om vad som behöver uppnås och hur?

Medverkande:

Karolina skog, Kommunalråd, Malmö stad
Ulla Hamilton, Borgarråd, Stockholm stad
Mattias Goldmann, Pressansvarig, Gröna Bilister
Niklas Gustavsson, Executive Vice President Public & Environmental Affairs, AB Volvo

Hur kan vi uppnå miljömålen till 2050 med en minskning av energianvändningen i fastigheter på 50 %?
Tisdag 2 juli, kl 10.30 - 11.30

Idag kan energianvändningen minskas med i snitt 30% i fastigheter genom intelligent byggnadsteknologi. Men är intelligent teknik tillräckligt för att uppnå målen? Vilka miljökrav får kommuner egentligen ställa vid byggande av nya fastigheter? Behöver byggreglerna ändras?

Medverkande:

Katarina Pelin, Miljödirektör, Malmö stad.
Björn O Nilsson, Vd, Kungl Ingenjörsvetenskapsakademien.
Staffan Haglind, Green Business Officer, Skanska. 
Anita Aspegren, Avdelningschef Energieffektivisering, Energimyndigheten.

Plats: Teaterskeppet kajplats 10, Visby hamn

Moderator: Mia Odabas

Välkommen att delta i diskussionen!

Läs mer på: www.siemens.se/almedalen

För ytterligare information kontakta:

Ulrika Engarås
Siemens AB
Tel: 08-728 1504 mobil: 070-728 1504

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 370 000 medarbetare i 190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle.Företaget omsätter 78,5 miljarder euro, ungefär 40 procent av omsättningen kommer från miljöportföljen. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 700 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 18 miljarder kronor.

Läs mer på www.siemens.se

Taggar:

Media

Media