Ulf Troedsson, ny VD för Siemens AB och koncernchef för Siemens Sverige

Styrelsen i Siemens AB har utsett Ulf Troedsson till ny vd och koncernchef. Ulf tillträdde den 27 maj.

Ulf är 51 år och började sin karriär på Siemens 1985. Han är civilingenjör, teknisk fysik, och har de senaste åren ansvarat för Siemens medicintekniska verksamhet, Healthcare, i Sverige, Finland och Island. ”Siemens har en fantastisk bredd och spetsteknologi inom alla områden vi är aktiva. Det känns fantastiskt roligt att få möjlighet att leda Siemens AB och alla våra duktiga medarbetare”, säger Ulf Troedsson. ”För att nämna några områden där vi har spännande produkter och lösningar kan jag nämna sjukvårdssektorn där vi idag är världsledande inom medicinsk teknik som ger sjukvården möjlighet att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede och förbättra livskvaliteten för många människor. Inom industriautomation har vi en absolut ledande ställning med våra Simatic-koncept. Energibesparing och grön energi är ett annat mycket spännande område där vi aktivt bidrar till att lösa de klimatproblem som världen står inför. Vår miljöportfölj med bland annat vindkraftverk och effektiv energidistribution uppgår idag till en fjärdedel av vår globala omsättning och väntas växa med 10 procent de närmaste åren. Som ledare inom miljövänlig teknik har vi ett särskilt ansvar och vi är mycket intresserade av att med vår teknologi och våra lösningar bidra till att Sverige ska nå sina miljömål.” Ulf Troedsson ersätter Roland Aurich som nyligen utseddes till vd och koncernchef för Siemens i Kanada. För ytterligare information kontakta: Ulf Troedsson Vd Siemens AB Tel: 08-730 73 92 mobil: 070-590 96 45 e-post: ulf.troedsson@siemens.com

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar