Vellinge kommuns fastigheter energieffektiviseras ytterligare med hjälp från Siemens

Siemens har sedan tidigare utfört energibesparingsprojekt på uppdrag av Vellinge kommun med stor framgång. I juni förra året tilldelades projektet det prestigefyllda priset European Energy Service Award. Efter ny Lou-upphandling har kommunens bostadsföretag Vellingebostäder AB och Vexab AB tecknat kontrakt gällande ytterligare två energiprojekt med Siemens.

Vellinge kommun i södra Sverige har 33 500 invånare och högt uppsatta miljömål. Sedan 2006 har man genomfört ett flertal energiprojekt tillsammans med Siemens.De två nytecknade avtalen gäller bolagen Vellingebostäder AB och Vellinge Exploaterings AB om totalt ca 90 000 kvm. Byggnadsbeståndet omfattar bland annat bostäder och industrilokaler. Det totala ordervärdet är 42 miljoner kronor där besparingarna beräknas bli totalt ca 4,2 miljoner kr/år samt ge stora miljövinster.

Minskningen av kol-, svavel- och kväveoxider beräknas bli 35-45%. Ett driftsoptimeringsavtal har också tecknats, vilket innebär kontinuerliga fortsatta förbättringar även efter driftsstart.

– Vellingebostäder har som mål att minska energikostnaderna och att medverka till att kommunens miljömål uppfylls. Erfarenhet från tidigare energiprojekt visar på framgångsfaktorer såsom engagemang, kunskap, öppenhet mellan parterna samt en lokalt etablerad entreprenör. Siemens har visat sig vara en mycket kompetent entreprenör gällande alla dessa frågor, vilket är en av anledningarna till vinsten i Lou-upphandlingen. Projektet visar hur vi inom ett allmännyttigt bolag kan genomföra ett lyckat program för energieffektivitet i Sverige med bättre driftsnetto, ökad komfort för de boende samtidigt som miljöpåverkan kan minskas, säger Anders Larsson vd för Vellingebostäder AB och Vexab AB.

Kontakt:

Siemens AB

Anders Hellberg

Telefon: 040-6916122, mobil: 070-8719822

E-post: anders.hellberg@siemens.com

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/siemens_sverige

Vellingebostäder AB

Anders Larsson, vd

Telefon:040-42 60 66

E-post: anders.larsson@veboa.se

Anders Rahdevi, fastighetschef

Telefon:040-42 60 67

E-post: anders.rahdevi@veboa.se

För ytterligare information om Siemens lösningar för energieffektivitet, se

www.siemens.se/energieffektivitet

Med världens största miljöportfölj erbjuder Siemens innovativa och högteknologiska lösningar inom områdena infrastruktur, industri, energi, hälso- och sjukvård. Hos Siemens 370 000 medarbetare i 190 länder finns kunskapen och kompetensen att ta fram produkter, lösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och bolaget har cirka 4 600 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Förra affärsåret var omsättningen ca 17 miljarder kronor.

Taggar: