Alarmerande brist på insatser för mångfald

Report this content

Unik Sif-undersökning på svenska företag: Alarmerande brist på insatser för mångfald Många företag har knappt påbörjat det mångfaldsarbete som lagen kräver. Det visar en studie som Sif genomfört och som är den första i sitt slag i Sverige. Lagen mot etnisk diskriminering kräver ett målinriktat arbete för att aktivt främja mångfalden, men Sifs studie visar att verkligheten är en helt annan. Enkäten visar att 75 procent av arbetsgivarna inte har vidtagit några aktiva åtgärder för rekrytering av arbetskraft med utländsk bakgrund. 85 procent av företagen saknar en policy om etnisk mångfald och över hälften anser inte att mångfaldsfrågorna är viktiga vid nyrekrytering de närmaste två åren. 75 procent av fackklubbarna på de undersökta företagen svarar att de inte har diskuterat mångfaldsfrågan. - Resultatet är alarmerande och måste bli en väckarklocka både för företags-ledningar och för oss inom facket, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz. - Vi har alla att vinna på att ta till vara människors kompetens och erfarenheter genom att ta syftet med lagen på allvar - att öka mångfalden i samhället. Det är ingenting annat än ett stort nederlag och slöseri med mänskliga resurser att vi ännu inte lyckats med detta, säger Mari-Ann Krantz. Studien har gjorts inom Sifs mångfaldsprojekt. Projektet leds av ombudsman Javed Akhter och syftar till att öka kunskapen om mångfald på arbetsmarknaden. Enkäten, som genomförts på 220 företag och fackklubbar i västra Götaland, är inledningen till ett rekryterings- och kompetensförsörjningsprojekt inriktat på utomnordiska invandrare. Idén är att skapa en modell med mentorer och traineeverksamhet. - Vi vill visa på att vi alla har ett ansvar som individer om vi ska kunna vända utvecklingen och se till att lagen mot etnisk diskriminering får ett verkligt innehåll, säger Mari-Ann Krantz. Läs mer om enkäten och projektet på www.sif.se Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070- 549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00330/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00330/wkr0002.pdf

Dokument & länkar