Kvinnor i IT-branschen lönediskrimineras

Report this content

Kvinnor i IT-branschen lönediskrimineras I samtliga åldersgrupper bland anställda i IT-branschen tjänar männen mer än kvinnorna och skillnaderna ökar med ålder. Det visar en studie Sif genomfört bland medlemmar med akademisk utbildning i IT-sektorn. En kvinna i åldern 30-39 tjänar omkring 2 000 kr mindre i månaden än sina manliga kollegor och för en kvinna mellan 40-49 är skillnaden minst det dubbla. Löneskillnaden mellan könen består även vid en jämförelse med personer med samma typ av utbildning, exempelvis högskoleingenjörer. De senaste årens löneutveckling har inte utjämnat skillnaderna utan istället förstärkt dem. Männens medellön i IT-branschen ökade mellan 2000-2001 mer än kvinnornas, trots att männen från början hade högre lön. 40 procent av kvinnorna anser att det förekommer osakliga löneskillnader på arbetsplatsen, visar Sif-barometern där medlemmar årligen tillfrågas om sina arbetsförhållanden. Bara 15 procent av männen är av samma uppfattning. - Vår undersökning visar ännu en gång att män ser män. Nu måste samhället och arbetsmarknadens parter agera för att komma tillrätta med lönediskrimineringen, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz. - Sif arbetar för att rekrytera flera kvinnliga löneförhandlare och att jämställdhetsombud ska ingå i löneförhandlingsdelegationerna. Utbildningsväsendet måste satsa tydligare på rekrytering av kvinnor till mansdominerade utbildningsområden. Fler pappor borde utnyttja föräldraledigheten och dela på familjeansvaret. Kvinnor måste lära sig av männen att våga ta ordentligt betalt för sitt arbete, säger Mari-Ann Krantz. Sif organiserar idag ca 37 000 personer inom IT-branschen varav cirka 40 procent är kvinnor. Studien "Kvinnors och mäns löner i IT-branschen" kan fås via Sifs presstjänst. Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070- 549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, IInformationschef Laila Edholm, tel. 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar