Mari-Ann Krantz omvald som Sif-ordförande

2004-11-18 Mari-Ann Krantz blev i dag vid Sifs kongress i Göteborg omvald som förbundsordförande. Hon fortsätter därmed att under de närmaste fyra åren leda Sveriges näst största fackförbund räknat till antalet yrkesverksamma medlemmar.

Mari-Ann Krantz är 56 år, bosatt i Alingsås och har varit Sifs förbundsordförande sedan 1996. Till ny förste vice ordförande valdes Peter Hellberg, IBM Eskilstuna, bosatt i Stockholm och till ny andre vice ordförande valdes Stefan Carlsson, TeliaSonera, Norrköping. Den nya förbundsstyrelsen är helt jämställd med sju kvinnor och sju män. Sju av fjorton invalda förbundsstyrelseledamöter är helt nya. Sifs nya förbundsstyrelse: Förbundsordförande: Mari-Ann Krantz, Electrolux, Alingsås (omval) 1:e vice ordförande: Peter Hellberg, IBM, Eskilstuna (tidigare ledamot av förbundsstyrelsen) 2:e vice ordförande: Stefan Carlsson, TeliaSonera, Norrköping (nyval) Förbundsstyrelse ledamöter: Lars Carlsson, Vattenfall AB, Skövde (omval), Barbro Henning, Eka Chemicals AB, Bohus (omval), Christina Johansson – Styrlogic AB Stockholm (omval), Gun Karlsson – SVT AB Stockholm (nyval), Jane Larsson – Anovo Nordic AB Kristinehamn (nyval), Martin Linder – Volvo Göteborg (nyval), Lasse Månsson – Saab Tech AB Stockholm (omval), Ewa Tjärnström – Volvo Lastvagnar AB Umeå (nyval). Suppleanter: Kristina J:son Karlsson – Dyno Nobel AB Nora (omval), Terje Andersson – Astra Zeneca Södertälje (nyval), Thomas Ivonen - Volvo personvagnar Skövde (nyval).

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar