Rekordkraftig ökning av skyddsombud på arbetsplatserna

Report this content

Framgång för Sifs arbetsmiljöarbete: Rekordkraftig ökning av skyddsombud på arbetsplatserna På ett år har Sifs skyddsombud blivit 35 procent fler. Antalet har ökat från 2 790 till 3 780, alltså närmare 1 000 personer. Det visar färska siffror från Arbetsmiljöverkets skyddsombudsstatistik. Sif har sedan i början av hösten satsat på en arbetsmiljökampanj, bland annat i form av 30 projektanställda regionala arbetsmiljöombud med uppgift att besöka 9 000 arbetsplatser fram till april i år. - Ökningen visar att vår satsning på regionala arbetsmiljöombud har varit rätt, säger Sifs förbundsordförande Mari-Ann Krantz. - Ett av huvudsyftena med kampanjen är att rekrytera nya skyddsombud. Vi vill göra det därför att våra egna siffror visar att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar bättre på företag med skyddsombud, säger Mari-Ann Krantz. Rapporterna efter att de regionala arbetsmiljöombuden besökt 1 000 arbetsplatser visar att 60 procent av samtliga företag inte påbörjat ett systematiskt arbetsmiljöarbete. - Skrämmande hög andel med tanke på att arbetsgivare enligt lag är skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete för att utveckla arbetsmiljön, säger Mari-Ann Krantz. - Det finns många orsaker till den ökande ohälsan i samhället men en viktig väg att gå är ett fortlöpande och förebyggande arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna, säger Mari-Ann Krantz. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/02/20030102BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar