Sifs avtalskrav för IT-Telekom

Report this content

Sifs avtalskrav för IT-Telekom Sifs förbundsstyrelse har beslutat att ställa följande avtalskrav för 25 000 Sifmedlemmar inom IT-Telekom. Nu inleds förhandlingarna och målet är att ha nya avtal klara när de nuvarande löper ut den 31 oktober. Lön och andra ersättningar · Öka inflytandet över lönestruktur, löneutrymme och lönesättning. · Träffa avtal som ger reallöneökning. · Kraftigt förbättra ersättning och villkor för tjänstemän som arbetar obekväm arbetstid och/eller beredskap. · Träffa avtal som ger individgaranti, med förstärkt möjlighet att disponera individgarantin inom telekomavtalsområdet · Förbättra villkoren för föräldralediga Arbetsmiljö/arbetstid · Åstadkomma en förkortning av arbetstiden enligt tidigare modell · Överenskomma om ett samverkansavtal där delaktighet och inflytande i arbetsmiljö-, arbetsorganisation-, och arbetstidsfrågor samt ett utvecklat partssamarbete vid företagen tas upp · Restid ska räknas som arbetstid · Möjligheten att individuellt avtala bort övertidsersättningen skall begränsas, bl a genom förtydliganden om journalföring, förhandlingar med klubben samt förbud mot att skriva bort övertidsersättningen under det första årets anställning · Vid tjänsteresa utomlands kan avvikelse från gällande lag och avtal endast ske via överenskommelse mellan de lokala parterna Kompetensutveckling · Säkerställa medlemmarnas rätt till såväl kort- som långsiktig kompetensutveckling · Säkerställa medlemmarnas rätt till utvecklingssamtal med hög kvalitet, bla via skriftlig dokumentation · Verka för medlemmarnas rätt till skriftliga individuella utvecklingsplaner. Ledarskap · Ta initiativ till partsgemensamma insatser för: - att lagar och avtal är kända och tillämpas - jämställda arbetsplatser - att ge cheferna förutsättningar att utöva ett gott ledarskap För mer information kontakta: Louise Gerdemo Holmgren, Presschef, 08-508 979 68, 070-549 79 78 Mikael Lundström, Pressekreterare, 08-508 972 33, 070-549 79 68 Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/28/20020828BIT00160/wkr0002.pdf

Dokument & länkar