• news.cision.com/
  • Sif/
  • Sifs regionala arbetsmiljöombud efter 1 000 arbetsplatsbesök: 8 av 10 IT-företag försummar arbetsmiljöarbetet

Sifs regionala arbetsmiljöombud efter 1 000 arbetsplatsbesök: 8 av 10 IT-företag försummar arbetsmiljöarbetet

Report this content

Sifs regionala arbetsmiljöombud efter 1 000 arbetsplatsbesök: 8 av 10 IT-företag försummar arbetsmiljöarbetet Närmare 80 procent av företagen inom IT- och telekombranschen har inte påbörjat ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Endast 40 procent har företagshälsovård knutet till företaget. Det visar de första rapporterna från Sifs 30 arbetsmiljöombud, där nu över 1 000 små och medelstora företag över hela landet besökts. - Arbetsgivare har ett ansvar att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete för att utveckla arbetsmiljön enligt lag. Att så tydligen inte sker kan vara en bidragande orsak till de höga sjuktalen, säger Hans Björk på Sifs enhet för arbetsmiljö och försäkring. Rapporterna visar att 60 procent av samtliga företag inte påbörjat ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Siffrorna för respektive bransch är: IT/telekommunikation 79 procent, övrig tjänsteproduktion (t ex arkitektbyråer, ingenjörsfirmor) 72 procent, motor 64 procent, skog, trä och papper 60 procent. Sifs rapport visar att endast 60 procent av de besökta företagen är anslutna till företagshälsovård. Syftet med de regionala arbetsmiljöombudens arbete är att kartlägga arbetsmiljön, men också att inspirera till ett systematiskt arbetsmiljöarbete på företagen och att rekrytera 1 000 nya arbetsmiljöombud. Arbetet inriktas på små och medelstora företag och totalt ska 9 000 arbetsplatsbesök över hela landet genomföras till i vår. Mer detaljer kring rapporten finns på www.sif.se För mer information kontakta: Hans Björk, enheten för arbetsmiljö och försäkring, 08-508 972 04, 070-694 72 04 Presskontakt: Presschef Louise Gerdemo Holmgren, tel: 08-508 979 68, 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@sif.se, Pressekreterare Mikael Lundström, tel: 08-508 972 33, 070-549 79 68, mikael.lundstrom@sif.se, Informationschef Laila Edholm, tel: 08-508 972 32, 070- 689 72 32, laila.edholm@sif.se Pressjour tel: 08-508 972 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/06/20021106BIT00270/wkr0002.pdf

Dokument & länkar