Svensk industri växer - men mest utomlands

2004-12-27 Både försäljning och orderingång förväntas öka inom de flesta branscher under det första halvåret 2005. Men trots ökad efterfrågan skapas få nya jobb i Sverige och investeringsplanerna är låga. Det visar svaren från Sif-klubbar i 166 företag inom drygt 10 olika branscher i Sifs industribarometer som presenteras i dag.

Undersökningen görs två gånger per år för att känna av hur industrikonjunkturen utvecklas. - Svensk industri riskerar att bli ett land där enbart en del av produktionskedjan finns och där expansionen sker utomlands, säger Nils-Åke Carlsson, chefsekonom på Sif. - Ska vi komma åt det måste företagen i Sverige ha samma förutsättningar som i andra länder. Regeringen bör satsa på infrastruktur, utbildning, försäljning och ledarskap för att underlätta företagande. Dessutom måste tillgången till riskkapital förbättras, säger Nils-Åke Carlsson. Industribarometern visar att både försäljning och orderingång förväntas öka inom telekom, IT, stål- och gruvindustrin, verkstad, kemi, skog- och pappersindustrin samt konsultbranschen under första halvåret 2005. Inom branscherna verkstad, stål- och gruv, kemi, läkemedel och skog och papper bedöms både produktionen och exporten att öka. IT- och telekombranschen visar positiva tecken. Inom IT-branschen bedöms en förbättrad vinstutveckling och en ökning inom både försäljning och orderingång. I telekombranschen räknar man med ökad orderingång, försäljning, produktion och också en förbättrad vinstutveckling. - Satsning på nya områden som 3G-tekniken och IP-telefoni är en av anledningen till den positiva utvecklingen inom telekombranschen, säger Nils-Åke Carlsson. Hela industribarometern finns att läsa på www.sif.se. För mer information kontakta: Nils-Åke Carlsson, chefsekonom tel. 08-508 971 71 alt. 070-689 71 71 Gösta Karlsson, förbundsekonom tel. 08-508 972 54 alt. 070-559 72 54 Emma Åberg, förbundsekonom tel. 08-508 972 26 alt. 070-389 72 26

Om oss

SIF är Sveriges största fackförbund för tjänstemän med 373 000 medlemmar inom industrin, bygg-, fastighets-, IT, medie-, energi-och konsultbranscherna.

Dokument & länkar