MMXI Nordic presenterar Internetpenetrationen i Sverige och Danmark för april

MMXI Nordic presenterar Internetpenetrationen i Sverige och Danmark för april MMXI Nordic har försett marknaden med uppgifter om svenskarnas surfande på Internet sedan februari 1998. För andra månaden i rad kan MMXI Nordic nu också presentera siffror för det danska Internetanvändandet! Räckvidden högre i Sverige än i Danmark, men åldersfördelningen följer samma mönster Fortfarande når Internet en större andel svenskar än danskar. 44% av alla danskar mellan 12 och 79 år kopplade upp sig på Internet under april månad, vilket innebär en liten ökning sedan mars. I Sverige är dock Internetpenetrationen högre; 54% av svenskarna i åldern 12-79 år surfade under april. Fördelningen mellan de olika åldersgrupperna visar emellertid på betydande likheter mellan de båda länderna: Danmark Sverige 12-24 år 28% 28% 25-34 år 26% 23% 35-49 år 29% 29% 50-79 år 17% 20% Större andel män på Webben i Danmark än i Sverige 60% av de danska surfarna i april var män, motsvarande siffra för Sverige var 55%. Således var andelen kvinnor på Webben i april 45% i Sverige och 40% i Danmark. "Det är intressant att nu med jämförbara metoder kunna följa både den danska och den svenska utvecklingen av Internetanvändandet. Allt tyder dock på att den svenska trenden med allt fler kvinnor på Webben kommer att gälla också för Danmark" säger Lars Björkman, VD för MMXI Nordic. WEBBUNIVERSUM MMXI Nordic genomför varje månad med hjälp av Sifo över 2000 slumpmässiga telefonintervjuer för att ta reda på hur webbanvändandet ser ut i Sverige. Som kontrollvariabel används Orvestos Svensk Konsument, med 30000 intervjuer per år. Totalt motsvarar detta mer än 55 000 intervjuer per år. Webbuniversum baseras på ett åttaveckors rullande genomsnitt. Det stora antalet intervjuer, och kontinuiteten över tid (mätningen har genomförts sedan februari 1998) gör att våra siffror är mycket tillförlitliga och väl underbyggda. Antalet intervjuer medger också nedbrytning på ett stort antal undergrupper med bibehållen statistisk säkerhet. MMXI Nordics danska Webbuniversum baseras även detta på drygt 2 000 slumpmässigt genomförda telefonintervjuer varje månad. RELEVANTKNOWLEDGE RelevantKnowledge är en nationell publikmätning på webben (hushållspanel). Panelen består av 3 000 unika individer, som alla varit aktiva på nätet under den senaste månaden. Panelen är ett Webbuniversum i miniatyr. Dvs fördelningen på ålder, kön, region, plats för uppkoppling, webbanvändande etc är densamma i vår panel som för webbanvändandet i Sverige. Panel- medlemmarna använder en programvara som följer och noterar panelmedlemmarnas faktiska surfande. Med hjälp av denna metod kan svenska folkets surfvanor kartläggas. Fakta erhålls om antalet unika besökare, räckvidd och målgruppsbeskrivningar. Dessutom kan frekvensmått som genomsnittligt tillbringad tid samt antal dagar redovisas. Resultatet presenteras i en månatlig rapport, Webbrapporten. (En individ kan ha besökt en sajt en gång eller hundra gånger men räknas fortfarande som en unik besökare/individ på sajten under rapporteringsperioden). NETCHECK NETcheck är en tredjepartsrevision av trafiken på specifika webbplatser där fakta redovisas varje månad om en enskild sajts trafik. Vi använder oss av en sk "black-box-teknik", vilket innebär att en speciell revisionsdator placeras i anslutning till kundens webbserver. Kundservern och revisionsservern skapar båda varsin logg, dvs en ren listning av antalet besök. Dessa två loggfiler jämförs sedan och verifieras av en Webbrevisor. Bl a så räknas exempelvis sökrobotars/ agenters "besök" inte med i statistiken. Intern trafik, från webbplatsägaren själv, anställda etc räknas inte heller med i statistiken. För ytterligare information, kontakta: Lars Björkman, VD MMXI Nordic, tel 08-625 43 75, 0708-20 69 59 e-mail: lars.bjorkman@mmxinordic.com Heléne Hedlund, Infomaster MMXI Nordic, tel 08-625 43 88, 0708-19 89 73 e-mail: helene.hedlund@mmxinordic.com Detta pressmeddelande finns även tillgängligt på www.mmxinordic.com Fakta om MMXI Nordic och MMXI Europe MMXI Nordic (tidigare Sifo Interactive Media) var först i Sverige med att göra publikmätningar på Internet. Vi har levererat information till våra kunder om trafiken på enskilda sajter sedan november 1996, och om publiken på Internet sedan april 1998. Detta ger oss en unik möjlighet att leverera långtgående trender och analyser av utvecklingen över tid, både för trafiken och publiken på Internet. MMXI Nordic är en del av MMXI Europe, majoritetsägt dotterbolag till Media Metrix Inc. MMXI Europe / Media Metrix Inc är det enda företag för publikmätningar på Internet som levererar tillförlitliga, globalt jämförbara data. MMXI Europe / Media Metrix är branschstandard för publikmätningar på Internet. MMXI Europe / Media Metrix mäter publiken på Internet i Australien, Danmark, Frankrike, Japan, Kanada, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA, och snart också för Italien och Spanien. Paneler i bl a Schweiz, Finland, Norge, Österrike, Holland, Ungern, Polen, Mexiko, Brasilien och Argentina planeras. Fakta från MMXI Europe / Media Metrix används av sajtägare, annonsörer, marknadsförare, mediaföretag, företag som bedriver e-handel, konsultföretag, finansföretag och investerare etc som behöver fatta strategiska beslut kring exempelvis annonsering, marknadsföring och investeringar. MMXI Europe är majoritetsägt av Media Metrix Inc. Undersöknings- specialisterna Ipsos, GfK och Sifo Group är övriga delägare. Media Metrix Inc är pionjär och världsledande inom området publikmätningar på Internet. MMXI Europe och MediaMetrix Inc mäter tillsammans över 85% av världens Internetanvändare. Media Metrix Inc har mätt Internetanvändandet i USA sedan början av 1995, vilket innebär att man var först i världen med detta. Genom de metoder Media Metrix Inc utvecklat och den data man levererar är Media Metrix Inc / MMXI Europe branschstandard, och det självklara valet för noggranna och tillförlitliga mätningar på Internet. För mer information besök www.mmxinordic.com. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000523BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000523BIT00970/bit0002.pdf

Dokument & länkar