Sifo Group byter namn till Observer AB

Sifo Group byter namn till Observer AB Bolagstämman i börsnoterade Sifo Group har beslutat att koncernen skall byta namn till Observer AB. Efter försäljningen av divisionen Sifo Research & Consulting och varumärket Sifo byter Sifo Group namn. Koncernens huvudverksamhet är den medie- och omvärldsbevakning som bedrivs i divisionen Observer Media Intelligence. Som en följd av det, beslutade stämman på tisdagen att det noterade bolaget skall byta namn till Observer AB. Till styrelse i bolaget omvaldes Örjan Håkansson, Ulf Ivarsson, Håkan Bryngelson, Hans Tson Söderström, Rolf Ekedahl och bolagets koncernchef Robert Lundberg. Därutöver nyvaldes Sven-Åke Lewin. Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Örjan Håkansson till ordförande. Styrelsen utsåg också divisionschefen för Observer Media Intelligence, Hans Strand, till vice verkställande direktör och koncernchefens ställföreträdare. Stämman fastställde utdelningen till 0,35 kr/aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 12 maj och utdelning beräknas ske den 17 maj 2000. För ytterligare information, kontakta: Per Blixt, informationschef, tfn 08-625 15 51/070-549 28 08, e-post per.blixt@sifogroup.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT01300/bit0002.pdf

Dokument & länkar