SIG INVEST AB (PUBL) FÖRVÄRVAR OCH TILLTRÄDER FASTIGHET PÅ LIMHAMN

SIG Invest AB (publ) (”SIG Invest”) har tecknat avtal om förvärv och har tillträtt fastigheten Härfågeln 8 på Limhamn. Fastigheten är idag vakant och har tidigare nyttjats som frikyrka. Nuvarande Linnékyrkans byggnad från 1970 kommer att rivas på grund av fuktskador. Syftet med förvärvet är att uppföra 10 radhus på 2 1/2 plan.

Fastigheten ligger i ett attraktivt läge mitt i centrala Limhamn. Radhusen är beräknade att stå klara under våren 2019.

”Limhamn är en mycket populär och attraktiv del av Malmö. Det pågår flera intressanta nybyggnationer i Limhamn men förtätningsprojekt i centrala Limhamn likt Härfågeln 8 finns inte, detta gör vårt utvecklingsprojekt unikt.”, säger Dan Astrén ,VD på SIG Invest.

”Vi ser fram emot att snarast kunna förädla denna fastighet genom nyproduktion av väldesignade, moderna och framtidssäkra bostäder”, Säger Tomas Magnusson, Projektutvecklingschef/Vice VD på SIG Invest.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Dan Astrén, VD
Telefon: +46 (0) 40 608 82 00
E-post: astren@siginvest.se

SIG Invest AB (publ)

www.siginvest.se

Stjärnplan 3
216 18 Limhamn
+46 (0) 40 – 608 82 00

E-mail
info@siginvest.se

Om SIG Invest AB (publ)

SIG Invest är ett utvecklingsfokuserat fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och långsiktig förvaltning. Bolaget har stort fokus på förädling och adderar värden till underpresterande eller undervärderade fastighetstillgångar genom bolagets utvecklingskoncept. Bolagets strategi är att skapa ekonomisk tillväxt genom förvärv – förädling – avyttring samt en stabil lönsamhet genom proaktiv förvaltning.

Om oss

SIG Invest AB (publ), grundat 2014, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. SIG Invest är ett värdeadderande och växande fastighetsbolag som arbetar med innovativ fastighetsutveckling och förvaltning av bostäder. Ny-, om- och tillbyggnadsprojekt sammanflätas med proaktiv och värdeskapande långsiktig fastighetsförvaltning. Grunden utgörs av fastighetsförvaltning som ger ett stabilt och i allt väsentligt förutbestämt kassaflöde till verksamheten. Med förvaltning i botten genomförs strategiskt och ekonomiskt attraktiva utvecklingsprojekt där möjligheten att addera värde är betydande. SIG Invest investerar därför primärt i kassaflödesfastigheter med värdeökningspotential. Bolagsledningens expertis är att identifiera dessa objekt samt utveckla dem på ett kostnadseffektivt sätt. Målet är att inneha fastigheter med ett marknadsvärde på minst 2 mdkr innan utgången av 2021, att substansvärdetillväxten är minst 15 procent per år, utan att belåningen uppgår till mer än 70 procent av fastigheternas värde med bibehållen soliditet om minst 30 procent.

Prenumerera