Sigma Måldata Network Solutions AB levererar högteknologiskt nät till Landstinget Västmanland

Report this content

Sigma Måldata Network Solutions AB levererar högteknologiskt nät till Landstinget Västmanland Sigma Måldata Network Solutions AB levererar ett högteknologiskt data- kommunikationsnät till Landstinget Västmanland. Lösningen knyter samman Centrallasarettet i Västerås med landstingets centrala IT-miljö. I projektets nästa steg ansluts landstingets samtliga familjeläkare och tandvårdsmottagningar till det centrala nätet. Orderns totala värde uppgår till ca 12 Mkr. Landstinget i Västmanland är i stort behov av ett framtidssäkrat nätverk med hög kapacitet som kan tillgodose de höga krav på tillgänglighet som ställs vid drift av system för digital bildbehandling. Målet med projektet är också att modernisera tekniken i de lokala nätverken på sjukhus och vårdcentraler. Då allt fler system och rutiner även hos familjeläkarverksamheten och folktandvården börjar köras mot centrala system är det viktigt att minimera risken för avbrott i datakommunikationen och undvika störningar i de dagliga rutinerna. Totalt kommer drygt 20 enheter runt om i länet att anslutas via fiber eller radiolänk. För att svara upp mot de ökade tillgänglighetskraven behåller landstinget de befintliga förbindelserna som reservförbindelser. - För att minimera störningar i verksamheten bygger vi upp det nya centrala nätet parallellt med det befintliga. Detta gör att vi i kontrollerad takt kan gå över till den nya tekniken, säger Olle Frykmo, ansvarig för landstingets IT-infrastruktur. Den nya lösningen är byggd för att hantera avancerad bildteknik och IP- telefoni. Dessutom finns det även möjlighet att prioritera trafik som behöver nå sin mottagare utan fördröjning. Det centrala nätet är uppbyggt med dubbla förbindelser hela vägen från röntgenavdelningarna till servrarna i datahallen. Detta minimerar risken för driftavbrott. Sigma ansvarar för den del av projektet som omfattar design och leverans av hårdvaran i nätet samt för utbildning av landstingets IT-personal. - När allt mer av den dagliga verksamheten hanteras över nätverket ställs vi, som leverantör av IT-lösningar, inför utmaningen att erbjuda högsta möjliga prestanda, säkerhet, tillgänglighet och skalbarhet. Den viktigaste parametern är dock att skräddarsy och anpassa lösningen till kundens verksamhet och de unika behov som finns inom varje område i organisationen. VLL har, i och med det nya nätet, framtidssäkrat IT- utvecklingen för sin verksamhet, säger Nils Boghammar, VD för Sigma Måldata Network Solutions. Sigma Måldata Network Solutions arbetar som systemintegratör och erbjuder tjänster, produkter och lösningar inom IT-infrastruktur. www.ns.sigma.se För ytterligare information, kontakta: · Nils Boghammar, VD Sigma Måldata Network Solutions AB, tel. 08-734 40 15, mobiltel 0703-79 19 00 · Olle Frykmo, kommunikationsansvarig Landstinget Västmanland, tel. 021-17 54 02, mobiltel 070-635 84 56 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00090/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00090/wkr0002.pdf

Dokument & länkar