Kl. 10.00 - Presentation av Signatur Fastigheters kvartalsrapport för januari - mars 2021

Report this content

Signatur Fastigheter AB (publ) (“Signatur”) offentliggjorde sin kvartalsrapport för januari - mars 2021 den 20 maj 2021 kl. 08:00. 

Signaturs VD Dan Astrén presenterar idag kl. 10:00 resultat och kommentarer via webcast på nedan länk.

Presentationen sänds live och avslutas med en frågesession. Frågor kan ställas skriftligen via webcast-lösningen innan eller under presentationen. Ingen förregistrering krävs. 
 

Länk till webcast:

https://www.finwire.tv/webcast/signatur-fastigheter/q1-2021/

 

En inspelning av presentationen kommer att finnas tillgänglig i efterhand via webcastlänken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Vi växer genom förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Utvecklingsarbetet innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser. För mer information se: www.signaturfastigheter.se

Dokument & länkar