Signatur Fastigheter ansöker om avnotering och kommer att kalla till extra bolagsstämma

Report this content

Utfallet av det offentliga uppköpserbjudandet från Fastighets AB Trianon (”Trianon”) avseende Signatur Fastigheter AB (publ) (”Signatur Fastigheter”) offentliggjordes den 21 september 2021. Trianon innehar cirka 96,1 procent av aktierna i Signatur Fastigheter och har för avsikt att påkalla tvångsinlösen avseende resterande aktier i Signatur Fastigheter.

På begäran av Trianon kommer styrelsen för Signatur Fastigheter att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas den 18 oktober 2021, för val av ny styrelse. Kallelse kommer att offentliggörs separat.

Styrelsen för Signatur Fastigheter har vidare, på begäran av Trianon, beslutat att ansöka om avnotering av Signatur Fastigheters B-aktier från Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i Signatur Fastigheters B-aktier vid Nasdaq First North Growth Market kommer att meddelas efter att Signatur Fastigheter erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq Stockholm.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD, 040-608 82 00, astren@signaturfastigheter.se

 

Signatur Fastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Vi växer genom förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar