Signatur Fastigheter har tillträtt sju hyresfastigheter i Trelleborg och styrelsen fattar beslut om riktad emission

Report this content

Signatur Fastigheter AB (publ) har tillträtt tidigare kommunicerad fastighetsportfölj om sju bostadsfastigheter i Trelleborg med en uthyrningsbar area om 2 741 kvm. Beståndet består av 50 lägenheter samt garage och parkeringsplatser.

Överenskommet fastighetsvärde är 50 miljoner kronor och transaktionen har genomförts som en bolagsaffär. Förvärvet har finansierats dels genom en riktad emission av 66 667 B-aktier i Signatur Fastigheter om 15 kronor per aktie motsvarande ca 1 miljon kronor, och resterande genom banklån och egna medel.

Fastigheterna har en total uthyrningsbar yta om 2 741 kvm. Hyresintäkterna uppgår till ca 3,2 miljoner kronor vilket ger ett bedömt driftnetto om 2,2 miljoner kronor. 

Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från bolagsstämman den 23 april 2020. Genom emissionen ökar antalet registrerade B-aktier i Signatur Fastigheter till 19 787 035 och registrerat aktiekapital ökar med 42 413,55 SEK till 12 589 252 SEK. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Signatur Fastigheters möjligheter att förvärva fastigheter och växa bolaget för att på så vis skapa större värden för aktieägarna.

”Trots en substansvärderabatt på vårt aktiepris så väljer vi att emittera aktier för 15 kr per aktie som dellikvid i förvärvet. Vi fortsätter genom affären vår tillväxtresa och ser fram emot att utveckla de inneboende värdena i fastigheterna.” säger Dan Astrén, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 (0)8 505 65 172, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Prenumerera

Media

Media