• news.cision.com/
  • Signatur Fastigheter/
  • Signatur Fastigheter tillträder fastighet i centrala Malmö – slutfas av detaljplaneprocess med bland annat upp emot 100 nya bostäder

Signatur Fastigheter tillträder fastighet i centrala Malmö – slutfas av detaljplaneprocess med bland annat upp emot 100 nya bostäder

Report this content

Signatur Fastigheter AB (publ) tillträder idag en fastighet i tätbebyggt område nära Pildammsparken i Malmö som förvärvats i en bolagsaffär för 90 MSEK. Hyresintäkterna uppgår initialt till cirka 4,7 MSEK, vilket ger ett bedömt driftnetto om 3,3 MSEK. Signatur Fastigheters totala fastighetsbestånd uppgår där med till över en miljard kronor.

”Vi är glada över att kunna tillträda en ny fastighet i Malmö med betydande potential, transaktionen matchar därmed väl vår förvärvsstrategi om kassaflödesfastigheter med tydliga och värdeskapande utvecklingsmöjligheter. Vi utreder för närvarande vilka utvecklingsplaner som är mest attraktiva, huvudspåret är att inhysa vårdcentral och förskola i bottenplan och konvertera resterande tre våningar till bostäder. Hyresintäkterna skulle därmed kunna uppgå till cirka 10 MSEK vilket beräknas ge ett driftnetto i storleksordningen 8 MSEK”, säger Dan Astrén, VD Signatur Fastigheter.

Förvärvet finansieras dels genom en riktad emission av 1 092 896 B-aktier i Signatur Fastigheter om 18,30 SEK per aktie motsvarande cirka 20 MSEK, och resterande genom banklån och egna medel.

Det känns bra att överlåta kommande utveckling av fastigheten till Signatur Fastigheter. Det är även glädjande att vara med på ett hörn av den framtida resan tillsammans.”, säger säljaren Jakob Johansson, MAELIR Fastigheter.


 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan AstrénCEO
040-608 82 00

astren@signaturfastigheter.se

www.signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett växande bostadsbolag i södra Sverige med huvudkontor i Malmö. Vårt fastighetsbestånd är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionen och utgörs i huvudsak av bostäder och samhällsfastigheter. Vi växer genom förvärv av kassaflödande fastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Vårt utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete. 

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Media

Media

Dokument & länkar