Signatur Fastigheters ansökan om avnotering godkänd – sista dag för handel blir den 22 oktober 2021

Report this content

Signatur Fastigheter AB (publ) (”Bolaget”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Bolagets B-aktie från Nasdaq First North Growth Market med anledning av att Fastighets AB Trianon innehar över 90 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.

Nasdaq Stockholm har idag godkänt Bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel ska vara den 22 oktober 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dan Astrén, VD, 040-608 82 00, astren@signaturfastigheter.se

Signatur Fastigheter är ett snabbväxande fastighetsbolag med fokus på bostäder och samhällsfastigheter. Fastighetsbeståndet är koncentrerat till Öresunds- och Stockholmsregionen. Vi växer genom förvärv av kassaflödesfastigheter med utvecklingspotential. Kassaflödet ger en stabil grund för verksamheten och förutsättningar för vårt fokus på fastighetsutveckling och värdetillväxt. Utvecklingsarbete innefattar såväl renovering av befintliga fastigheter som framtagande av nya bostäder genom detaljplanearbete.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market och Augment Partners AB, tel +46 8-604 22 55, e-post info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar