Rekorddeltagande vid Siljans Chark´s stämma och efterföljande leverantörsträff

Siljans Chark höll igår (tisdag 21 apr) årsstämma och i samband med detta hade man tillsammans med HKScan Agri som sköter djurinköpen bjudit in till leverantörsträff. Över 100 leverantörer kom vilket är rekord. På mötet redovisades utvecklingen i bolaget som inneburit en stabil tillväxt sedan starten 1992. Resultatet 2014 var trots en tuff marknad positivt med knappt 3 Mkr och stämman beslutade om en aktieutdelning på 1kr per aktie.

Rekord många aktieägare och leverantörer kom till mötet som hölls på Lerdalshöjden i Rättvik. Många hade rest lång och samåkning i buss hade ordnats från bla Härjedalen/Hälsingland. Att så många kom visar på ett stort intresse bland leverantörer och aktieägare för det regionala slakteriet i Ickholmen och för arbetet med svenska och lokala råvaror.

Mötet arrangerades i samarbete mellan Siljans Chark och HKScan Agri eftersom både bolagen samarbetar om djurinköp och slakt i Ickholmen. Att slakten i Ickholmen, som drivs av Siljans Chark, vuxit kraftigt på gris under slutet av 2014 och kommer att öka på nötboskap under 2015 är ett resultat av samarbete med ökad legoslakt för HKScan i Ickholmen. Bolagen tar nu nya tag tillsammans för att ytterligare förbättra inköpsarbetet och kontakterna med leverantörerna. Något som deltagarna uppskattade och framhöll som viktigt.

På själva stämman i Siljans Chark beslutades om en utdelning på 1 kr per aktie till ägarna som till största delen (47%) är 290 djurleverantörer. Övriga ägare är ”Älska Lokalt” (fyra lokala investorer) 14% och HKScan 39%.

Till ny styrelse omvaldes Jonas Estéen (ordf), Jan Forsell, Charlotte Wiberg-Gudmundsson och Torbjörn Lithell och nyval gjordes av Göran Holm som ersätter Thomas Perkiö som den 1 mars tillträdde som VD. Som personalrepresentant ingår också Dan Larsson i styrelsen.

Stämman tackade också av avgående VD Patrik Andersson som efter 10 år i VD stolen själv valt att söka nya utmaningar. Patrik redovisade utveckling under dessa år som trots flera svårigheter på vägen varit mycket positiv.

På leverantörsmötet redovisades en positiv utvecklingen både i Siljans Chark och i HKScan och fortsatta satsningar på lokala råvaror i Siljans Chark och svenskhet för HKScan. Mest aktuellt nu är grillsäsongen där intresset hos konsumenterna fortsätter att växa.

-       Det är väldigt roligt att så många leverantörer och ägare kommit säger Thomas Perkiö, ny VD i Siljans Chark. Att vi har ett starkt lokalt varumärke med väldigt uppskattade produkter vet vi men uppslutningen från våra leverantörer och ägare visar också hur viktigt samarbete mellan djuruppfödarna och oss i Siljans Chark är för både den lokala maten men också det lokal och regionala företagandet.

Deltagarna fick också smaka på Siljans Charks goda lokala produkter under en buffé middag som hotellet påpassligt också serverade till Idol (TV programmet) gänget som samtidig höll audition i Rättvik inför höstens program.

För mer information vänligen kontakta:
Thomas Perkiö, VD, Siljans Chark tfn: 070 60 111 71

Kort om Siljans Chark
Siljans Chark AB:s är ett lokalt företag i Dalarna som erbjuder konsumenter i Dalarna och angränsande regioner lokalt producerade högkvalitativa produkter baserade på kött från regionen. Siljans Chark säljer sina lokalproducerade produkter främst via matbutiker och restauranger i Dalarna med omnejd men också i välsorterade butiker i bland annat Stockholm.  Verksamheten består av ett slakteri i Ickholmen utanför Rättvik och en charkuterifabrik i Mora. Omsätter drygt 175 miljoner och har 100 duktiga medarbetare. Den största ägargruppen är lokala/regionala köttproducenter som är aktieägare, tillsammans äger de 47% av bolaget, HKScan äger 39% och ett Älska Lokalt AB som är lokala investorer äger 14%.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar