Den svenska skogsfonden Silvestica Green Forest är fulltecknad

2018 har varit och är ett spännande år för skogsbranschen i allmänhet och för nordisk skogsindustri i synnerhet. Ett flertal stora industriinvesteringar har slutförts under senare år och fler är på gång. Här kan nämnas massabruken Äänekoski - Metsä Fibre, Östrand - SCA, Värö – Södra Skogsägarna samt kartongbruket Gruvön – Billerud Korsnäs. Investeringarna medför stor efterfrågan på virkesråvara och i kombination med ett starkt marknadsläge och ett allmänt intresse för trä, cellulosa och olika kartong- och pappersprodukter ger det en ökad efterfrågan på skogliga investeringar. 

– Det är glädjande att vår skogsfond Silvestica Green Forest har attraherat nya investerare och att fonden i nuläget är fulltecknad och stängd. Förutom de tidigare ankarinvesterarna, Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv och Folksamgruppen, kan vi nu välkomna KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap) samt FPK (Försäkringsbranschens Pensionskassa), säger Karl Danielsson, presstalesman för Silvestica Green Forest.

Silvestica Green Forest fortsätter på den inslagna vägen och har sedan starten i juli 2017 nu förvärvat drygt 25 000 hektar skogsmark i Finland och ca 800 hektar i Litauen. Ytterligare förvärv kommer att ske under hösten och vid årsskiftet bedöms de totala investeringarna uppgå till ca 80 miljoner euro. 

– Intresset för fonden har överstigit våra högt ställda förväntningar och vi arbetar nu fokuserat med att identifiera och genomföra nya och intressanta förvärv. Utbudet är begränsat men tack vare en effektiv organisation, våra samarbetspartners och väl utbyggda nätverk runt om Östersjön, räknar vi med att under de närmaste åren komma en bra bit på väg för att uppfylla fondens målsättning om 500 miljoner euro i totalt investerat kapital. Mycket grovt och genomsnittligt räknat innebär det ca 140 000 hektar skogsmark fördelat på de fem länderna runt Östersjön; Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen, säger Karl Danielsson.

Läs mer om Silvestica Green Forest på www.silvestica.se.

För ytterligare information vänligen kontakta

Karl Danielsson, Presstalesman, Silvestica Green Forest AB
Tel: 070-648 23 03
E-post: karl.danielsson@crkforest.se 

Rickard Lehmann, CEO, CRK Forest Management AB (förvaltare av Silvestica Green Forest)
Tel: 070-544 81 00
E-post: rickard.Lehmann@crkforest.se

Silvestica Green Forest AB (Silvestica) är en långsiktig skogsfond för institutionella placerare grundad av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK, våren 2017. Silvestica investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum. Silvestica skall förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och stabil direktavkastning, inom ramen för SEBs Hållbarhetspolicy och enligt SEBs Branschpolicy för skogsbruk.

Taggar:

Om oss

Silvestica Green Forest AB (Silvestica) är en långsiktig skogsfond för institutionella placerare grundad av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK, våren 2017. Silvestica investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum. Silvestica skall förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och stabil direktavkastning, inom ramen för SEBs Hållbarhetspolicy och enligt SEBs Branschpolicy för skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar