Silvestica Green Forest AB - en svensk skogsfond för institutionella placerare

Intresset för skog och skogsindustri har de senaste åren ökat kraftigt och förväntningarna på framtiden är starka. Investeringstakten i produktionsanläggningar runt Östersjön är mycket hög och efterfrågan på råvara förväntas stiga kraftigt under de kommande åren. Tillsammans med skogens ökande betydelse som en del av den framtida bioekonomin, ger det en god grund för intressanta investeringar i skogsmark.

För att möta intresset har SEB tillsammans med CRK Forest Management, nu etablerat en fond, Silvestica Green Forest AB, med uppdraget att förvärva skogsmark i Sverige, Finland och de tre Baltiska länderna. Fonden ska förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och en stabil direktavkastning. Målsättningen är att Silvestica inom 3 - 5 år ska äga skogsmark motsvarande ca 500 miljoner euro.

Silvestica vänder sig i första hand till större institutionella placerare och som ankarinvesterare kan vi nu välkomna Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och Folksamgruppen.

Det första skogsförvärvet gjordes i juli då ca 7 000 ha skogsmark i mellersta Finland förvärvades från UPM.

För vidare information besök gärna vår hemsida, www.silvestica.se.

"Fonden är ett resultat av många års arbete där övertygelsen hela tiden varit att ägande av skogsmark i vårt närområde är en bra långsiktig investering som passar mycket väl in i en väldiversifierad portfölj. Det här blir den första inhemska skogsfonden av sitt slag och det känns fantastiskt att den nu är verklighet. Vi ser med tillförsikt fram mot den fortsatta verksamheten." säger Karl Danielsson.

Silvestica Green Forest AB

Karl Danielsson, presstalesman 070-648 23 03
karl.danielsson@crkforest.se

CRK Forest Management AB, Rickard Lehmann
rickard.lehmann@crkforest.se

Silvestica Green Forest AB (Silvestica) är en långsiktig skogsfond för institutionella placerare grundad av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK, våren 2017. Silvestica investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum. Silvestica skall förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och stabil direktavkastning, inom ramen för SEBs Hållbarhetspolicy och enligt SEBs Branschpolicy för skogsbruk.

Taggar:

Om oss

Silvestica Green Forest AB (Silvestica) är en långsiktig skogsfond för institutionella placerare grundad av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK, våren 2017. Silvestica investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum. Silvestica skall förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och stabil direktavkastning, inom ramen för SEBs Hållbarhetspolicy och enligt SEBs Branschpolicy för skogsbruk.

Prenumerera

Dokument & länkar