Svenska skogsfonden Silvestica Green Forest är fulltecknad

Report this content

Sedan starten av skogsfonden Silvestica Green Forest sommaren 2017, har verksamheten utvecklats snabbare än planerat och vid årsskiftet uppgick de sammanlagda investeringarna till ca 1 600 MSEK kronor fördelat på 54 000 hektar. Som följd av den snabba investeringstakten blev det aktuellt med ett utökat åtagande från investerarna. Responsen från samtliga var mycket positiv och strax före årsskiftet 2019/2020 kunde vi glädjande konstatera att fonden blivit fulltecknad och stängd i enlighet med målsättningen, dvs. ett totalt åtagande om ca 5 000 MSEK, fördelat på våra investerare.

- Intresset för fonden har uppfyllt våra förväntningar och vi håller nu ett högt tempo för att identifiera och genomföra nya och intressanta förvärv. Tack vare en effektiv organisation, våra samarbetspartners och väl utbyggda nätverk runt Östersjön räknar vi med att under de kommande åren närma oss fondens målsättning om 5 000 MSEK i totalt investerat kapital. Grovt räknat innebär det ca 140 000 hektar skogsmark fördelat på de fem länderna runt Östersjön; Sverige, Finland, Estland, Lettland och Litauen, att jämföra med de 54 000 hektar som vi i nuläget redan äger, säger Karl Danielsson, presstalesman för Silvestica Green Forest.

Fondens investerare är:

- Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
- Folksam-gruppen
- KLP (Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig Forsikringsselskap)  
- FPK (Försäkringsbranchens Pensionskassa)

Läs mer om Silvestica Green Forest på www.silvestica.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karl Danielsson, Presstalesman, Silvestica Green Forest AB
Tel: 070-648 23 03
E-post: karl.danielsson@crkforest.se 

Rickard Lehmann, CEO, CRK Forest Management AB (förvaltare av Silvestica Green Forest)
Tel: 070-544 81 00
E-post: rickard.Lehmann@crkforest.se

Silvestica Green Forest AB (Silvestica) är en långsiktig skogsfond för institutionella placerare grundad av SEB, Hesselmanska stiftelsen och CRK, våren 2017. Silvestica investerar i tillgångsslaget skog genom att förvärva skogsfastigheter i Sverige, Finland och Baltikum. Silvestica skall förvalta och förädla skogsinnehavet ansvarsfullt och hållbart för att uppnå hög värdetillväxt och stabil direktavkastning, inom ramen för SEBs Hållbarhetspolicy och enligt SEBs Branschpolicy för skogsbruk.

Taggar:

Dokument & länkar