Förändringar i styrelsen för Simris Alg

Report this content

Peter Nählstedt har meddelat att han önskar frånträda sitt uppdrag som styrelseledamot i Simris Alg AB (publ) på grund av tidsbrist. Nomineringskommittén avser sammanträda inom kort för att diskutera styrelsens framtida sammansättning.

Peter Nählstedt valdes in i styrelsen vid årsstämman den 7 maj 2021, men har sedan dess fått oplanerad tidsbrist på grund av ökad arbetsbelastning i andra engagemang. Eftersom uppdraget i Simris Algs styrelse kräver ett aktivt engagemang önskar Peter Nählstedt lämna sitt uppdrag som styrelseledamot med verkan den 16 juni 2021.

Styrelsens ordförande Steven Schapera tackar Peter Nählstedt för hans strategiska bidrag under tiden som styrelseledamot. Nomineringskommittén avser sammanträda inom kort för att diskutera styrelsens framtida sammansättning. Information om förslag till sammansättning kommer att följa i separat pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Steven Schapera, styrelseordförande Simris Alg AB
Tel: +44 (0)791 771 5533, email: steven@simris.com

Denna information är sådan som Simris Alg är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 15 juni 2021 kl. 15.10

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Verksamheten bedrivs inom tre områden: SIMRIS BIOMIMETICS (hudvård och läkemedel), SIMRIS NOVEL FOODS (nya livsmedel), och konsumentvarumärket SIMRIS som riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar