Kommuniké från extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ)

Report this content

Torsdagen den 10 oktober 2019 hölls extra bolagsstämma i Simris Alg AB (publ). Vid stämman var 250 000 A-aktier och 2 646 978 B-aktier representerade, vilket motsvarar 100 % av totala antalet A-aktier och 20 % av det totala antalet B-aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades enhälligt.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av units
Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 september 2019 om företrädesemission av units på de huvudsakliga villkor som följer nedan.

Företrädesmissionen omfattar högst 2 688 751 units – vardera unit bestående av fyra (4) nya aktier av serie B och en (1) ny teckningsoption av serie 2019/2 – innefattandes dels en emission av högst 10 755 004 aktier av serie B innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 934 344,522 kronor, dels en emission av högst 2 688 751 teckningsoptioner av serie 2019/2 innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 233 586,131 kronor.

För varje tecknad unit ska erläggas 14 kronor, dvs. 3,50 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Styrelsen äger rätt att tillåta betalning genom kvittning.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B till en teckningskurs om 4,50 kronor. Nyteckning av aktie av serie B med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 16 november 2020 till och med den 16 december 2020.

Godkännande av styrelsens beslut om riktad emission av teckningsoptioner
Bolagsstämman beslutade även att godkänna styrelsens beslut från den 23 september 2019 om en riktad emission av högst 1 724 691 teckningsoptioner av serie 2019/2, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 149 833,1 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma:

Formue Nord Markedsneutral A/S med högst 1 111 111 teckningsoptioner
Martin Rudling med högst 111 111 teckningsoptioner
Magnus Högström med högst 111 111 teckningsoptioner
Wictor Billström med högst 88 889 teckningsoptioner
Pong AB med högst 111 111 teckningsoptioner
EMSA Aktiebolag med högst 191 358 teckningsoptioner

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillgodose bolagets finansieringsbehov.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.