Korrigering av tidigare personaloptionsprogram

Simris Alg har tidigare genomfört ett antal optionsprogram som riktat sig till anställda i bolaget. Två av programmen, från 2016 och 2017, har ej korrekt registrerats vid Bolagsverket. Enligt ABL innebär det att tecknade optioner från dessa program är ogiltiga. Antalet optioner från de berörda programmen hade motsvarat totalt 222 561 aktier vid inlösen. Kursutvecklingen av bolagets aktie sedan respektive teckningsdatum innebär att dessa optioner i praktiken hade saknat värde idag, varför inga anställda drabbats negativt av händelsen. Av samma skäl har dessa optionsprogram ej heller gett upphov till utspädningseffekter i bolagets redovisning.

Styrelsen för Simris Alg avser att lämna förslag till årsstämman att besluta om ett nytt optionsprogram under 2019, för att kompensera för felet. Avsikten är att utforma detta optionsprogram som kostnadsneutralt för bolaget och de köpare som tecknat och betalt optioner från 2016 och 2017 års program. Berörda anställda och före detta anställda kommer att kontaktas för närmare information.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar