Nomineringskommittén föreslår inga förändringar i styrelsen för Simris Alg

Report this content

Såsom tidigare kommunicerat har Peter Nählstedt avgått som styrelseledamot i Simris Alg AB (publ) med verkan den 16 juni 2021. Nomineringskommittén har sammanträtt och meddelar att man i nuläget inte avser föreslå någon ersättare.

Anledningen till Nomineringskommitténs rekommendation är att det saknas behov av ytterligare styrelseledamot. Nomineringskommittén utgörs enligt stämmobeslut av företrädare för bolagets två största ägare samt styrelsens ordförande. Nomineringskommittén består för närvarande av Nils Andersson och Steven Schapera. Då Steven Schapera sedan årsstämman 7 maj även är styrelsens ordförande har bolagets tredje största aktieägare Bengt Johansson varit delaktig i Nomineringskommitténs beslut.

Styrelsen kommer efter sommaren kalla till en extra bolagsstämma så att beslut kan fattas om styrelsesammansättningen.

För mer information vänligen kontakta:
Steven Schapera, Styrelseordförande Simris Alg AB
Tel. +44 791 771 553, email: steven@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Verksamheten bedrivs inom tre områden: SIMRIS BIOMIMETICS (hudvård och läkemedel), SIMRIS NOVEL FOODS (nya livsmedel), och konsumentvarumärket SIMRIS som riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar