Simris Alg avser besluta om riktad nyemission om 345 tkr till Khalid Meniri

Report this content

Styrelsen för Simris Alg avser att genomföra en riktad nyemission av aktier om ca. 344 600 kronor till Khalid Meniri. Nyemissionen är ett led i rekryteringen av Khalid Meniri som skall leda bolagets digitala satsning.

Styrelsen har fattat erforderliga beslut enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen för att genomföra nyemissionen. Nyemissionen avser 52 772 aktier serie B och innebär en ökning av aktiekapitalet med 4 584,58 kronor. Aktierna kommer emitteras till en teckningskurs på ca. 6,53 kronor, motsvarande genomsnittlig aktiekurs under tio handelsdagar från 29 juli till 9 augusti 2019. Nyemissionen kommer genomföras med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, i enlighet med föregående årsstämmans bemyndigande till styrelsen. Styrelsens motivering för att utnyttja bemyndigandet är att nyemissionen bidrar till att knyta viktig kompetens inom digital utveckling, marknadsföring och försäljning till bolaget. 

Khalid Meniri kommer att arbeta på interimsbasis med att bygga upp och leda Simris Algs digitala närvaro globalt, inkl. e-handel. Khalid är en flerfaldigt prisbelönad digital kreatör med spetskompetens inom användarupplevelse och design. Utöver sitt egna bolag Six Travel har han arbetat med kunder som Harper’s Bazaar, L’Oréal, Disney, Miu Miu, Taylor Swift, och Moda Operandi.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 07:59 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar