Simris Alg beslutar om nyemission till L'Officiel Fund

Simris Alg har beslutat att genomföra en riktad nyemission om 749 900 kronor till L’Officiel Fund, i enlighet med villkoren i det finansieringsavtal som tecknades med fonden den 28 mars 2018.

Nyemissionen avser 87 788 aktier serie B och innebär en ökning av aktiekapitalet med 7 628 kronor. Aktierna emitteras till en teckningskurs på ca. 8,51 kr motsvarande 90 procent av genomsnittlig slutkurs under prissättningsperioden om 15 handelsdagar räknat från 6 april 2018. Teckningslikviden 749,9 tkr skall användas som delbetalning av ett förskott om 3 055 tkr som erhållits från L’Officiel Fund till rörelsekapital och marknadsföring. Detta förskott kan återbetalas kontant eller helt eller delvis genom nyemissioner i enlighet med finansieringsavtalet. Nyemissionen kommer genomföras med avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt, i enlighet med föregående årsstämmans bemyndigande till styrelsen. Styrelsens motivering för att utnyttja bemyndigandet är att finansiera bolagets pågående marknadssatsning i USA.

L’Officiel Fund är ett samarbete mellan Global Emerging Markets (GEM) Group och Jalou Media Group, utgivare av det ikoniska internationella modemagasinet L’Officiel. Fonden lanserades i december 2017 med syfte att stötta globala och nya lyxvarumärken med kapital och marknadsföring. Finansieringsavtalet som tecknades den 28 mars 2018 innebär att Simris Alg kan emittera nya aktier till L'Officiel Fund i utbyte mot kontanta medel, efter avrop från bolagets sida. Aktierna emitteras till 90% av den genomsnittliga slutkursen under 15 handelsdagar närmast föregående avropet. L'Officiel Fund förbinder sig att teckna aktier för upp till 60 miljoner kronor under en treårsperiod i enlighet med dessa villkor. L'Officiel Fund har också erhållit 2,45 miljoner teckningsoptioner, som kan lösas in till samma antal aktier under en treårsperiod till en teckningskurs på 14 kronor per aktie. Den pågående nyemissionen är den första nyemissionen som Simris Alg kommer genomföra enligt finansieringsavtalet med L’Officiel Fund.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 17:06 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering biotechnology company, engaged in research, development and production of bioactive substances from microalgae. Our technology provides access to bioactive substances with novel functions, while replacing unsustainable raw materials from endangered marine species and ecosystems. Our goal is to be the beacon for positive change in business. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar