Simris Alg bokslutskommuniké januari - december 2016

Oktober – december 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 247 tkr (102). I jämförelse med närmast föregående kvartal (juli–september) ökade nettoomsättningen med 15 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till –6 589 tkr (–3 060).
 • Resultatet före skatt uppgick till –6 729 tkr (–3 170).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7 215 tkr (–1 630).
 • De likvida medlen uppgick till 32 129 tkr (25 665) vid periodens utgång.
 • Simris Alg erhöll en indikativ tidplan för formellt godkännande av bolagets omega-3-produkter enligt EU-förordningen om nya livsmedel (Novel Foods).

Januari – december 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 726 tkr (283), vilket motsvarar en ökning med 156 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till –18 757 tkr (–11 577).
 • Resultatet före skatt uppgick till –19 326 tkr (–11 807).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –18 642 tkr (–8 351).
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

ETT HÄNDELSERIKT ÅR

Det är dags att lägga 2016 till handlingarna och det har i alla hänseenden varit det mest händelserika året i vår historia. 2016 var året då vi gick från innovationsbaserat utvecklingsbolag till producerande företag på riktigt.

Sedan sommaren odlar vi alger och producerar omega-3 i full industriell skala, i en av världens mest moderna storskaliga odlingsanläggningar. De första färdiga burkarna med Simris® Algae Omega-3 från den utbyggda anläggningen levererades i oktober. Vi är extremt stolta över att vår process i princip sömlöst gått från pilot till industri, vilket än en gång bevisar att vår teknik ger oss ett unikt försprång när det gäller vår framtida utveckling och tillväxt.

2016 var också året då vi infriade löftet till våra aktieägare om att notera bolaget på Nasdaq First North. Noteringen var ett naturligt steg i vår utveckling för att öka kännedomen om Simris, vår verksamhet och vårt varumärke.

Den planerade lanseringen av Simris® Algae Omega-3 under 2016 drabbades tyvärr hårt av EU:s regelverk gällande nya livsmedel. En stor milstolpe var därför när vi i december fick besked om officiell tidplan för godkännandet för Simris® Algae Omega-3 från FSAI, irländska motsvarigheten till livsmedelsverket.

I avvaktan på Novel foods-godkännandet valde vi att göra en ordentlig översyn av organisationen, för att bättra rigga företaget för försäljning och tillväxt. I samband med det hade jag turen att få träffa Jonas Regnér, som hade ett intressant förflutet från att bygga premiumvarumärke inom dagligvaruhandeln i och med sina tidigare tjänster som sälj- och marknadschef och sedan VD för Gooh AB. Ganska snart stod klart för mig och styrelsen att Jonas kommer vara bättre lämpad än jag själv att bära ledartröjan i den affärsfas vi går in i, varför jag med varm hand kommer överlämna VD-posten till Jonas under våren. Jag kommer själv fortsätta arbeta med Simris Alg i oförminskad kraft, där planen är att jag föreslås rollen som arbetande styrelseordförande från årsstämman i maj.

Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB

Kvartalsrapporten finns tillgänglig på: http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot
VD Simris Alg AB
Tel: 46 (0)761 345 474
Email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 22 februari 2017 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.