Simris Alg bokslutskommuniké januari - december 2018

Report this content

2018 var det år då vi på allvar inledde vår internationella satsning. Fjärde kvartalet präglades av förstärkt aktivitet i USA, med tyngdpunkt på Los Angeles och New York. Förutsättningarna är nu på plats i både Sydkorea och USA, varför vi räknar med signifikant ökad försäljning under 2019. 

OKTOBER-DECEMBER 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 209 tkr (268).
  • Rörelseresultatet uppgick till –6 772 tkr (–6 407) och resultatet före skatt uppgick till –6 524 tkr (–6 462).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7 318 tkr (–5 781).

JANUARI-DECEMBER 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 762 tkr (852).
  • Rörelseresultatet uppgick till –22 671 tkr (–22 609) och resultatet före skatt uppgick till   –23 989 tkr (–22 963).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –22 269 tkr (–23 621) och likvida medel vid periodens utgång uppgick till 4 416 tkr (7 425).
  • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

KOMMENTAR FRÅN VD:

2018 var det år då vi på allvar inledde vår internationella satsning. Fjärde kvartalet präglades av förstärkt aktivitet i USA, med tyngdpunkt på Los Angeles och New York.

Våra första tio återförsäljare är nu klara av de femtio som vi avser att knyta till oss under 2019. Samtidigt har vi lanserat en ny webbshop för USA-marknaden, eftersom den digitala försäljningen är huvudfokus för vår volymstrategi.

I och med detta bokslut tänker vi även lämna hundåren bakom oss, där vi på grund av EU-regelverket endast haft obetydlig försäljning. Vi fortsätter givetvis driva processen för att få våra produkter godkända även på hemmaplan, men fokuserar istället våra försäljningsinsatser på andra marknader. Förutsättningarna är nu på plats i både Sydkorea och USA, varför vi räknar med signifikant ökad försäljning under 2019.

Redan under januari månad bröt vi igenom miljongränsen i försäljning, tack vare en order från Sydkorea och ökad webbförsäljning. Vi satsar nu offensivt på att nå samma nivå i US-dollar på årsbasis under 2019, d.v.s. drygt 9 mkr. En mer utförlig utvärdering av vår USA-strategi och sammanfattning av våra försäljningsmål för 2019 återfinns i rapporten.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 12 februari 2019 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar: