Simris Alg delårsrapport januari - juni 2018

Report this content
  • Nettoomsättningen uppgick till 150 tkr (185) under andra kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till –4 829 tkr (–4 982) under andra kvartalet och resultatet före skatt uppgick till –5 283 tkr (–5 113).
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 453 tkr (20 607).
  • Informellt besked från EU-kommissionen att godkännande enligt förordning (EU) 2015/2273 om nya livsmedel kan ges i oktober 2018.
  • Dotterbolag bildat i USA för att möjliggöra försäljning till återförsäljare och slutkonsument.
  • Efter rapportperioden har avtal tecknats om försäljning och marknadsföring av Simris® Algae Omega-3 i Sydkorea, motsvarande en minimivolym om 7 mkr under tre år.

KOMMENTAR FRÅN VD:

Jag brukar säga att uthållighet är den viktigaste faktorn när det gäller att komma i mål. Efter en lång och intensiv period av arbete bakom kulisserna kunde vi i förra veckan stolt presentera de första resultaten från vår internationella satsning.

Vi har nu skrivit avtal med Seoul-baserade Infobell om ett minsta ordervärde på sju miljoner kronor under tre år. Samtidigt lades den första beställningen på Simris® Algae Omega-3 för den sydkoreanska marknaden, värd drygt 900 tkr. I USA har vi under perioden registrerat vårt dotterbolag, Simris Inc, och kan nu leverera direkt från lager i New York till återförsäljare och konsument på världens största marknad för omega-3-tillskott. Marknadsföringen inleddes i slutet av juni, och vi jobbar nu hårt med förberedelserna för lansering i framför allt New York och Los Angeles. Mycket arbete kvarstår, och i juli bestämde vi att vända oss till befintliga aktieägare för fortsatt finansiering av våra satsningar, genom en företrädesemission med teckningsstart 27 augusti. Jag är så enormt tacksam för alla er som trott på oss genom åren, och det är därför extra glädjande att kunna visa att affärerna börjar komma på plats nu. Heja #teamsimris!

Delårsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar: