Simris Alg delårsrapport januari - mars 2021

Report this content

Förstärkt aktivitet inom nya affärsområden, ny e-handelsplattform på plats

  • Nettoomsättningen uppgick till 492 tkr (265). Nettoomsättningen i USA uppgick till 308 tkr (128).
  • Rörelseresultatet uppgick till –7 462 tkr (–6 859).
  • Christoffer Tell utsågs till ny CFO för Simris Alg.
  • Tre inriktningar för verksamheten presenterades – kosmetik och läkemedel inom SIMRIS BIOMIMETICS, nya livsmedel under SIMRIS NOVEL FOODS, samt omega-3-tillskott under konsumentvarumärket SIMRIS.
  • Nya e-handelsplattformar lanserades på simris.com för USA-marknaden och simrisalg.se för Sverige och EU.
  • EFSA, EU:s myndighet för Livsmedelssäkerhet, beviljade förlängd tidsfrist för kompletteringar till Simris Algs ansökan om godkännande enligt förordningen om nya livsmedel. Ny tidsfrist är den 1 september 2021.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Bolaget presenterar ny utvecklingsplan inklusive nya produktkandidater och närmaste milstolpar. Valberedningens stämmoförslag på nya styrelseledamöter stärker ledningen för att framöver utveckla bolagets potential.
  • Simris Alg tecknar ett femårigt avtal med Anhalt University of Applied Sciences i Tyskland (AUAS) om utveckling av nya biologiskt aktiva ämnen från mikroalger till avancerad hudvård. Samarbetet innebär en förstärkning av Simris Algs FoU-kapacitet och syftar till att accelerera utvecklingen av nya produkter inom affärsområdet Simris Biomimetics.

VD-KOMMENTAR: FÖRSTA STEGEN MOT NYA MARKNADER
Den som följt Simris Alg under en längre tid har inte kunnat undgå att vi under det senaste kvartalet genomfört betydande förändringar i verksamheten. Efter att framgångsrikt ha utvecklat vår plattform från labb till industriell skala och tagit våra första produkter till marknaden har vi nu på allvar trätt in i nästa fas. Här fortsätter Simris leda utvecklingen inom mikroalgbaserad bioteknik genom nya affärsområden, framför allt Simris Biomimetics. Biologiskt aktiva ingredienser från mikroalger till avancerad hudvård riktar sig till en global marknad som är värd en bra bit över 500 miljarder USD, där vi alltså sitter på en unik guldgruva med närmast oförlöst kommersiell potential. Första kvartalet bjöd också en glädjande uppryckning i e-handeln i USA, efter att vår nya webbhandel kom igång. Fortsatt tillväxt här är viktig för att attrahera rätt partner att framöver driva försäljningen av Simris® Algae Omega-3 i USA. Här ser vi med förväntansfull spänning fram emot vår nya styrelse, som får en nyckelroll i att förverkliga potentialen i Simris framöver. Det är vår!

Hammenhög i maj 2021,
Fredrika Gullfot, grundare och VD

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 7 maj 2021 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Verksamheten bedrivs inom tre områden: SIMRIS BIOMIMETICS (hudvård och läkemedel), SIMRIS NOVEL FOODS (nya livsmedel), och konsumentvarumärket SIMRIS som riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media