Simris Alg delårsrapport januari - september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 186 tkr (201) och till totalt 1507 tkr (553) under årets nio första månader.
  • Rörelseresultatet uppgick till –6 396 tkr (–5 498) under tredje kvartalet och till –18 501 tkr (–15 899) under årets nio första månader.
  • Resultatet före skatt uppgick till –7 130 tkr (–6 523) under tredje kvartalet och till –19 984 (–17 465) under årets nio första månader.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2 308 tkr (22 112).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Företrädesemission av units genomförd och bolaget kommer tillföras 28,2 mkr före emissionskostnader. Vid inlösen av vidhängande teckningsoptioner kan ytterligare 9 mkr komma att tillföras i november 2020.

KOMMENTAR FRÅN VD:

Försäljningen under tredje kvartalet ökade jämfört med föregående kvartal, men utvecklingen går ännu för långsamt i förhållande till våra målsättningar. Vi är därför tacksamma att vi fått in kapital för att kunna öka våra marknadsinsatser, genom den just avslutade företrädesemissionen.

Under senare delen av perioden har vi trappat upp vår aktivitet betydligt inom marknadsföring och PR i USA. Vi bedömer att detta arbete kommer att få allt större genomslag på försäljningen från innevarande kvartal och framåt. Vad gäller återförsäljare i USA har vi glädjande nog sett en betydande ökning av försäljningen under perioden, genom både återbeställningar från befintliga butiker och nya återförsäljare. Bland annat har vi under perioden skrivit avtal med Carbon Beauty, som också blir exklusiv återförsäljare av våra produkter i sin butik på Amazon.com. Här finns en volympotential som vi inte hade kunnat klara för egen maskin inom rimlig tid.

En mycket glädjande nyhet, som inkom efter rapportperioden, är att Livsmedelsverket har ändrat sina kostråd till gravida och ammande till att även omfatta algolja som säker källa till omega-3 DHA. Det innebär ett välkommet stöd i våra försäljningsinsatser riktade till apoteken, som vi trappat upp under de senaste månaderna.

I övrigt har perioden präglats av förberedelser inför den företrädesemission som vi offentliggjorde den 23 september, och där teckningsperioden just avslutades. I och med emissionen stärks vår kassa med 28,2 mkr före emissionskostnader. Det är en lägre siffra än vad vi hade hoppats på, och vi förstår att vi verkligen måste leverera nu. Jag välkomnar därför en nystart i styrelsen, och vill passa på att skicka ett stort tack till både befintliga och nya aktieägare - utan er hade inget varit möjligt.

Delårsrapporten finns tillgänglig på:
http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 5 november 2019 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar