Simris Alg delårsrapport januari-juni 2019

Report this content
  • Nettoomsättningen uppgick till 145 tkr (150) under andra kvartalet och till 1 321 tkr (352) under första halvåret.
  • Rörelseresultatet uppgick till –7 099 tkr (–4 829) under andra kvartalet och till –12 105 tkr (–10 401) under första halvåret. Resultatet är förväntat utifrån pågående aktiviteter som bedöms ge ökad försäljning under senare delen av 2019.
  • Resultatet före skatt uppgick till –7 868 tkr (–5 283) under andra kvartalet och till –12 854 (–10 942) under första halvåret.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3 250 tkr (1 453).

KOMMENTAR FRÅN VD:

Försäljningen denna period är lägre än förväntat, med 1,3 mkr under första halvåret istället för vår målsättning om 1,5 mkr. Anledningen är främst en försening av vår digitala satsning, där vi nu dragit igång för full kraft tillsammans med ett New York-baserat kanonteam.

Försäljningsresultatet vägs glädjande nog upp av vår första följdorder från Sydkorea med 550 tkr, som inkom efter rapportperioden. Perioden har i övrigt dominerats av vår USA-satsning, och en intensiv sommar med produktdemos i framför allt trendsättande Erewhons fem butiker i Los Angeles. För att kunna trappa upp både marknadsföring och försäljning i USA har vi under perioden rekryterat viktiga samarbetspartners inom marknadsföring och PR, digital utveckling och försäljningsstöd. Ambitionen är en väsentligt mer kraftfull satsning än tidigare. Precis som vi skrev i förra rapporten räknar vi dock inte med något större utslag på våra försäljningssiffror förrän under senare delen av året. Utvecklingen följer planen och vår målsättning på helårsbasis ligger kvar med cirka 7–12 mkr i försäljning.

I förberedelse inför vårt godkännande enligt Novel Foods-förordningen inom EU har vi även inlett diskussioner med större återförsäljare i Storbritannien och Tyskland. Precis som vi i Sverige redan har avtal med Åhléns och Apoteket på plats, är målet att vi skall vara förberedda för volymförsäljning även på de största EU-marknaderna så fort godkännandet är klart. Till sist vill jag även passa på att påminna om vår stående rabatt till aktieäagare. Vi är nu fler än 4 000 – heja #teamsimris!

Delårsrapporten finns tillgänglig på:

http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 13 augusti 2019 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar: